Energetyka / Węgiel
Ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska Czech złożyły skargę do Komisji Europejskiej w związku z przedłużeniem działalności w Polsce […]
Głównym producentem ropy i gazu w UE jest Norwegia. Okazuje się, że Norwegowie dostrzegają „wiatr zmian” i chcą brać w nich czynny udział […]
Bez postawienia na biometan – zdaniem gości panelu o biometanie na konferencji Gazterm – polski sektor gazowniczy może skończyć jak branża […]
Aktywiści z grupy Ende Gelände protestują przeciw spalaniu węgla i coraz częściej sprzeciwiają się wykorzystaniu gazu w energetyce. W ostatni […]
Organizacja Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przejęła witrynę Artura Sobonia, pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa, […]
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń liczy na to, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na pomoc publiczną dla górnictwa.
Piątkowe porozumienie z górnikami miało na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe rozmowy o szczegółach zamknięcia sektora górniczego w […]
Dzisiaj przeciwnicy transformacji energetycznej jako takiej znajdują się raczej na marginesie debaty publicznej. Politycy rozmawiają ze związkami […]
Znamy treść porozumienia rządu i związków zawodowych w sprawie reformy górnictwa i energetyki. Umowa zakłada między innymi konieczność […]