TAG: Ministerstwo klimatu i środowiska
Ministerstwo klimatu i środowiska proponuje obniżenie obowiązku udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) z planowanych 19,5 procent do 18,5 […]
Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
Rząd w trzecim kwartale chce przyjąć projekt ustawy, która ma rozwiązać problem pozyskiwania gruntów leśnych m.in. pod inwestycje […]
We wtorek 28 czerwca w Pradze odbyła się kolejna runa rozmów w sprawie KWB Turów. To trzecie spotkanie polskiej delegacji ze stroną czeską.
Program Mój Prąd 3.0 startuje 1 lipca. To program pomostowy uwzględniający prosumentów, którzy wykonali instalacje na przełomie i w tym roku […]
Zmiana ustawy o prosumentach nie jest skierowana przeciwko nim. Element, który wprowadził nerwowość to data ustawy zamieszczona w projekcie […]
Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w polsko-japońskim seminarium poświęconym morskiej energetyce […]
Siódmego czerwca 2021 roku minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powołał Sebastiana Barkowskiego na stanowisko pełnomocnika do spraw […]
Ministerstwo aktywów państwowych pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Realizować ma ona […]
Jednym z elementów konsultacji były rozmowy przedstawicieli poszczególnych resortów w ramach stolików tematycznych. Minister klimatu i […]
W tym roku resort klimatu i środowiska przygotował kilka projektów ustaw zmieniających Prawo energetyczne. Część z nich przeszła już drogę […]
W panelu dyskusyjnym poświęconym technologiom wodorowym w państwach V4 „Visegrad Goes Hydrogen” wiceminister klimatu i środowiska Adam […]
Wykorzystanie innowacyjnych pod względem gospodarczym i korzystnych pod względem ochrony środowiska technologii wodorowych to główny cel […]
Ceny uprawień do emisji CO2 ukształtowały się na poziomie ok. 55 euro tonę. Wczoraj spadły do 54 euro, co znamionuje nowe rynkowe minima dla […]