TAG: KPEiK
Komisja Europejska przyjęła ocenę ogólnounijnego wpływu krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich na lata […]
Związki zawodowe górników są niezadowolone z owoców prac zespołu do spraw transformacji górnictwa i energetyki. Chcą udziału premiera w […]
Budżet unijny na sprawiedliwą transformację energetyczną, czyli na przykład zmiany w regionach zależnych od węgla, rusza w 2021 roku. Polska […]
– Polskę musi być stać na zbudowanie Konstytucji dla Klimatu! Polityka Energetyczna Polski i pozostałe sektorowe polityki muszą mieć […]
Portugalski gigant energetyczny Energias de Portugal (EDP) w ramach strategii dekarbonizacji planuje zamknięcie elektrowni węglowych w Portugalii i Hiszpanii.
Biometan może odegrać rolę w transformacji energetycznej transportu. Jak przebiega rozwój wykorzystania tego paliwa w Polsce? Opowiada Karolina […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Portal branżowy renews.biz informuje, że Orange Polska sygnowała długoterminową umowę dostaw energii elektrycznej (PPA) z elektrowni, których […]
Sprawiedliwa transformacja na Śląsku jest mocno zagrożona postępowaniem rządu, który, trzeba to jasno powiedzieć, szkodzi Śląskowi i branży […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
– Wygląda na to, że każde państwo członkowskie może w praktyce zignorować zalecenia (albo prowadzić niekończący się spór) z KE […]
Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl polemizuje na temat Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu przedstawionego Komisji Europejskiej […]
Współpracownik BiznesAlert.pl Piotr Chmiel przygląda się rządowemu dokumentowi Polityka Energetyczna Polski 2040,który jego zdaniem może być […]
Naszym zadaniem jest prowadzenie ewolucji systemu energetycznego w sposób bezpieczny i gwarantujący synergię między systemem konwencjonalnym i […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej to kropla w morzu potrzeb, ale Polska tak czy inaczej musi dokonać zmian. Ma czas na negocjacje do […]