TAG: KPEiK

Maciej Burny z Enerxperience przygląda się dyrektywie RED III. – Zakładając proporcjonalnie wzrost celu unijnego do 42,5 procent zgodnie z […]
– Unia Europejska uznała embargo na ropę z Rosji za powód do przyspieszenia transformacji energetycznej. Natomiast w Polsce uznano, że […]
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku ustanowiła ramy prawne bezpiecznego  geologicznego składowania dwutlenku węgla i dała […]
W debacie o polskiej energetyce przyszłości wiele czasu poświęcamy na to jaką energię wyprodukujemy, z czego i za ile. Często w dyskusjach […]
Adam Błażowski z FOTA4CLIMATE ubolewa nad faktem, że Polska wciąż nie ma energetyki jądrowej. – Słowacy tego błędu nie popełnili, […]
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało o zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu […]
Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy. Znalazły się w nim projekty energetyczne ze szczególnym naciskiem na Odnawialne Źródła Energii.
– 100 procent z OZE jest sporym wyzwaniem przy polskich warunkach, ale w dłuższej perspektywie czasowej jest to cel, do którego powinniśmy […]
Europejska organizacja branżowa WindEurope opublikowała raport na bazie Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu przedstawione przez kraje […]
Komisja Europejska przyjęła ocenę ogólnounijnego wpływu krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich na lata […]
Związki zawodowe górników są niezadowolone z owoców prac zespołu do spraw transformacji górnictwa i energetyki. Chcą udziału premiera w […]
Budżet unijny na sprawiedliwą transformację energetyczną, czyli na przykład zmiany w regionach zależnych od węgla, rusza w 2021 roku. Polska […]
– Polskę musi być stać na zbudowanie Konstytucji dla Klimatu! Polityka Energetyczna Polski i pozostałe sektorowe polityki muszą mieć […]
Portugalski gigant energetyczny Energias de Portugal (EDP) w ramach strategii dekarbonizacji planuje zamknięcie elektrowni węglowych w Portugalii i Hiszpanii.
Biometan może odegrać rolę w transformacji energetycznej transportu. Jak przebiega rozwój wykorzystania tego paliwa w Polsce? Opowiada Karolina […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Portal branżowy renews.biz informuje, że Orange Polska sygnowała długoterminową umowę dostaw energii elektrycznej (PPA) z elektrowni, których […]
Sprawiedliwa transformacja na Śląsku jest mocno zagrożona postępowaniem rządu, który, trzeba to jasno powiedzieć, szkodzi Śląskowi i branży […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
– Wygląda na to, że każde państwo członkowskie może w praktyce zignorować zalecenia (albo prowadzić niekończący się spór) z KE […]
Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl polemizuje na temat Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu przedstawionego Komisji Europejskiej […]
Współpracownik BiznesAlert.pl Piotr Chmiel przygląda się rządowemu dokumentowi Polityka Energetyczna Polski 2040,który jego zdaniem może być […]
Naszym zadaniem jest prowadzenie ewolucji systemu energetycznego w sposób bezpieczny i gwarantujący synergię między systemem konwencjonalnym i […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej to kropla w morzu potrzeb, ale Polska tak czy inaczej musi dokonać zmian. Ma czas na negocjacje do […]
Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych prawo klimatyczne, czyli inicjatywę wpisania do legislacji unijnej celu neutralności […]
Polska będzie potrzebować nawet do 28 GW nowych mocy wytwórczych. Bez strategii energetycznej na progu Nowego Roku nie wie co budować, a jeśli […]
Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, […]
Projekt aktualizacji strategii energetycznej 2040 roku był jednym z najbardziej wyczekiwanych dokumentów przez sektor. Miał być bardziej ambitny […]
Polska energetyka w blisko 80 proc. opiera się na węglu. Według rządowych strategii w kolejnych latach jego udział ma sukcesywnie spadać, do 60 […]
Za trzy lata błękitny surowiec ze złóż na Morzu Północnym popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Ta inwestycja – podobnie jak […]
Po długim okresie funkcjonowania w „strategicznej próżni” już wkrótce polska energetyka powinna mieć nie jeden, ale dwa kluczowe dokumenty […]
Przyszłość ustawy o morskiej energetyce wiatrowej planowanej przez ministerstwo energii oraz pozycja morskiej energetyki wiatrowej w krajowym […]
Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku czeka na uwagi wynikające z założeń Planu na Rzecz Energii i Klimatu. Polska powinna przyjąć uwagi do […]
Rząd chce przeznaczyć środki ze sprzedaży uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego, co pozwoli na modernizację sektora […]
Przyjęcie strategii energetycznej zapowiadane na okres wakacyjny opóźnia się przez konieczność dalszego jej dostosowania.
Ministerstwo Energii przeanalizuje rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące projektu krajowego planu w zakresie energii i klimatu – […]
– W zakresie transformacji energetycznej Polska ma bardzo długi dystans do pokonania. Nasza baza energetyczna opiera się na węglu, ale nie […]
Polska ma sześć miesięcy na przedstawienie poprawionej wersji planu, uwzględniającej zalecenia Komisji Europejskiej. A w czwartek i piątek w […]
Komisja Europejska, oceniając projekt krajowego planu w zakresie energii i klimatu, zaleciła, by Polska m.in. zwiększyła cel udziału energii z […]
Bułgaria na razie nie zamierza rezygnować z energetyki węglowej. Poinformowała już o tym Komisję Europejską.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział nowelizację ustawy o OZE do wakacji, a dla offshore do końca tej kadencji Sejmu. Do końca […]
Opublikowany został raport Instytutu Jagiellońskiego „PEP 2040 – KPEIK. Strategia w strategii”. Jego autorzy porównali projekty oficjalnych […]
Jak podał portal Gramwzielone.pl, Komisja Europejska poinformowała o otrzymaniu od państw Unii Europejskiej wszystkich projektów krajowych […]
Polskę stać na atom, niezależnie od tego, że kosztów nie znamy, a są tylko szacunki. Koszt budowy dwóch elektrowni o mocach 6-9 GW może […]
Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Pod koniec […]