TAG: KPEiK
Biometan może odegrać rolę w transformacji energetycznej transportu. Jak przebiega rozwój wykorzystania tego paliwa w Polsce? Opowiada Karolina […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Portal branżowy renews.biz informuje, że Orange Polska sygnowała długoterminową umowę dostaw energii elektrycznej (PPA) z elektrowni, których […]
Sprawiedliwa transformacja na Śląsku jest mocno zagrożona postępowaniem rządu, który, trzeba to jasno powiedzieć, szkodzi Śląskowi i branży […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
– Wygląda na to, że każde państwo członkowskie może w praktyce zignorować zalecenia (albo prowadzić niekończący się spór) z KE […]
Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl polemizuje na temat Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu przedstawionego Komisji Europejskiej […]
Współpracownik BiznesAlert.pl Piotr Chmiel przygląda się rządowemu dokumentowi Polityka Energetyczna Polski 2040,który jego zdaniem może być […]
Naszym zadaniem jest prowadzenie ewolucji systemu energetycznego w sposób bezpieczny i gwarantujący synergię między systemem konwencjonalnym i […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej to kropla w morzu potrzeb, ale Polska tak czy inaczej musi dokonać zmian. Ma czas na negocjacje do […]
Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych prawo klimatyczne, czyli inicjatywę wpisania do legislacji unijnej celu neutralności […]
Polska będzie potrzebować nawet do 28 GW nowych mocy wytwórczych. Bez strategii energetycznej na progu Nowego Roku nie wie co budować, a jeśli […]
Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, […]
Projekt aktualizacji strategii energetycznej 2040 roku był jednym z najbardziej wyczekiwanych dokumentów przez sektor. Miał być bardziej ambitny […]
Polska energetyka w blisko 80 proc. opiera się na węglu. Według rządowych strategii w kolejnych latach jego udział ma sukcesywnie spadać, do 60 […]