Komisja Europejska ocenia krajowe plany na rzecz energii i klimatu

17 września 2020, 15:00 Alert

Komisja Europejska przyjęła ocenę ogólnounijnego wpływu krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich na lata 2021–2030. Ocena koresponduje z  propozycjami Komisji dotyczącymi ambitnego planu celów klimatycznych, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 55 procent do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Ocena KPEiK

Kadri Simson, komisarz ds. Energii, powiedziała cytowana w komunikacie, że system energetyczny będzie centralnym elementem zielonej transformacji w Europie. – Z przedstawionej dzisiaj oceny krajowych planów w zakresie energii i klimatu wynika, że ​​nasze państwa członkowskie są w stanie zwiększyć nasze cele. Teraz musimy wspólnie przejść na kolejny poziom i opracować bezpieczniejszy i bardziej odporny system energetyczny, z większą ilością energii odnawialnej wytwarzanej w UE – powiedziała.

Dzisiejsze sprawozdanie analizuje łączny wpływ różnych elementów przewidzianych w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, mianowicie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, wewnętrznego rynku energii UE oraz ambicji w zakresie badań i innowacji. Szczegółowa ocena każdego planu krajowego zostanie przeprowadzona w październiku wraz z wytycznymi dotyczącymi wdrażania krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu.

Z oceny wynika, że ​​UE jest na dobrej drodze do przekroczenia obecnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 40 procent. – Komisja postrzega to jako trampolinę do podniesienia naszych ambicji na 2030 rok, zgodnie z planem celu klimatycznego. W przypadku energii odnawialnej Komisja szacuje, że łączne zobowiązanie państw członkowskich przekracza istniejący cel w zakresie energii odnawialnej, wynoszący co najmniej 32 procent. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, chociaż poziom ambicji jest wyższy niż w projektach krajowych planów, to w różnych krajach nadal nie spełnia on istniejącego celu w zakresie efektywności energetycznej wynoszącego 32,5 procent – czytamy w komunikacie.

Tło

Aby zrealizować istniejące cele UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r., Państwa członkowskie UE były zobowiązane do ustanowienia 10-letniego zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu (KPEiK) na okres od 2021 do 2030 r. Wprowadzone rozporządzeniem w sprawie zarządzania Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu (UE / 2018/1999), przepisy wymagały przedłożenia Komisji ostatecznej wersji KPEiK do końca 2019 roku. Te ostateczne krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu były następstwem oceny Komisji i zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu Zostały opublikowane w lipcu 2019 roku.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki