TAG: Energa Obrót

Urząd Regulacji Energetyki (URE) nałożył kary na spółkę zależną Energa Obrót w łącznej wysokości ponad 254 milionów zł – […]
Energa Obrót z Grupy Orlen stosuje postanowienia przewidziane w Tarczy Solidarnościowej i ustawie o cenach maksymalnych, zapewniając obniżone […]
Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii ostatniemu tzw. sprzedawcy z urzędu, firmie Energa Obrót oraz operatorowi systemu […]
Energa Obrót zawarła ósmą ugodę z farmami wiatrowymi. Kończy  ona spory z firmami wiatrowymi odnośnie do ramowej umowy sprzedaży praw […]
Energa-Obrót zawiązała rezerwę księgową w wysokości 31,2 mln zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oddalającym […]
Energa Obrót zawarła piątą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi – poinformowała Energa w komunikacie. Moc obiektów, których dotyczą […]
We wtorek 4 czerwca rady nadzorcze Energi Obrotu i Energi Operatora podjęła uchwały wprowadzające zmiany w zarządach spółek.
Energa Obrót przygotowała dla klientów indywidualnych ofertę mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Oprócz samych urządzeń, ich […]
Między innymi na temat trwającej w grupie restrukturyzacji i oraz projektu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka z prezesem […]
– Negocjacje w sprawie zawarcia nowych kontraktów, z upoważnienia 16 prywatnych kontrahentów Energi Obrót na zakup zielonych certyfikatów […]
Zawieszenie realizacji 22 umów dotyczących zakupu energii z OZE przez spółkę Energa nie mają podstaw prawnych i naruszają biznesowe obyczaje […]
Tylko rząd, kto zupełnie lekceważył polskiego konsumenta i podatnika, mógł coś takiego zaakceptować – pisze Michał Karnowski z portalu […]
Zarząd Energi-Obrót zdecydował o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia […]
115 punktów poboru w obiektach PKP Intercity korzystać będzie z energii elektrycznej sprzedawanej przez Energę Obrót.
Rada nadzorcza Energi Obrót na posiedzeniu 25 maja 2017 roku powoła nowy zarząd spółki.
(CIRE.PL) Do końca roku Energa Obrót sprzeda Polskiej Grupie Górniczej niemal 90 tys. MWh energii elektrycznej. Jak podkreśla spółka to jeden […]
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Pominięcie istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej, zapewnianie, że podpisanie dokumentów […]
Należąca do Grupy Energa firma Enspirion dokonała dwukrotnej redukcji popytu na energię elektryczną w godzinach szczytowych. W akcji udział […]