Energa Obrót dostosuje się do Tarczy Solidarnościowej i ustawa o cenach maksymalnych

5 grudnia 2022, 19:00 Alert

Energa Obrót z Grupy Orlen stosuje postanowienia przewidziane w Tarczy Solidarnościowej i ustawie o cenach maksymalnych, zapewniając obniżone ceny prądu w 2023 roku dla wskazanych w tych przepisach odbiorców – poinformowała spółka.

fot. Energa

Jak czytamy, wskazani w przepisach odbiorcy to m.in. klienci indywidualni, przedsiębiorcy czy odbiorcy instytucjonalni, a szczególną ochroną zostały objęte rodziny wielodzietne i gospodarstwa domowe, w których członkiem rodziny jest osoba z niepełnosprawnościami. Klientów, którzy korzystają z grupy taryfowej G w odpowiednim zakresie, automatycznie obejmie zamrożenie cen energii elektrycznej lub stawek opłat dystrybucyjnych na poziomie z 2022 roku do limitu 2000 kWh – zaznaczyła spółka w komunikacie prasowym.

Zgodnie z przepisami z podwyższonych limitów zużycia rocznego mogą z nich skorzystać gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami – limit 2600 kWh, z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazani rolnicy – limit 3000 kWh, a także posiadacze altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – limit 250 kWh na działkę. Ustawa stanowi, że odbiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18 października 2022 roku, byli uprawnieni do podwyższonego limitu zużycia lub nabędą prawo do tego limitu do 31 grudnia 2022 roku, mają czas na złożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku. Klienci, którzy spełnią przesłanki do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia w trakcie 2023 roku, powinni niezwłocznie złożyć oświadczenie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Jak przypomniała spółka, wskazani w ustawie odbiorcy, którzy korzystają z grupy taryfowej G, w przypadku przekroczenia powyższych limitów w rozliczeniach za prąd, zostaną objęci ochroną w ramach ceny maksymalnej. Dzięki wprowadzonym przez rząd rozwiązaniom, za zużycie ponad przysługujące limity wymienieni wyżej klienci nie zapłacą więcej niż 693 zł netto/MWh. Spółka zaznaczyła też, że w ramach ustawy o cenach maksymalnych zabezpieczono również wskazane w tej ustawie firmy i podmioty publiczne. Wprowadzono m.in. obowiązkowe stosowanie ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, która wynosi 785 zł netto/MWh.

Dla zastosowania ceny maksymalnej odbiorcy uprawnieni – z wyłączeniem wskazanych odbiorców, którzy korzystają z grupy taryfowej G – muszą złożyć oświadczenie. W przypadku złożenia oświadczenia w pierwszym wskazanym terminie, czyli do 30 listopada 2022 r., cena maksymalna zostanie uwzględniona w rozliczeniach już od 1 grudnia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie będzie skutkowało zastosowaniem ceny maksymalnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie – czytamy.

Energa Obrót/Michał Perzyński