TAG: Energa
Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze Grupy […]
Przedstawiciele czterech największych Grup Kapitałowych sektora elektroenergetycznego zawarli w piątek porozumienie z ministrem aktywów […]
Energa z Grupy PKN Orlen przekazała, że 16 lipca 2021 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z zarządu Jacka Golińskiego, […]
W związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka nastąpi częściowe rozwiązanie rezerwy w […]
Energa Invest zbuduje nowy Główny Punkt Zasilania GPZ-3 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. Będzie to największa tego typu inwestycja w […]
Pod koniec czerwca PKN Orlen podpisał aneks do dotychczasowej umowy z GE, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową. Model […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne określiły na początku czerwca warunki przyłączenia do sieci konwencjonalnego bloku o mocy 782 MW w elektrowni […]
PKN Orlen podpisał aneks do dotychczasowej umowy, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową, podpisała CCGT Ostrołęka, a […]
Koszt budowy bloku gazowego Ostrołęka C o mocy 745 MW wyniesie 3,3-3,5 mld zł, tj. połowę tego, co budowa elektrowni węglowej, poinformował […]
Nowa spółka Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen. Podmiot będzie […]
Obie spółki szacują, że do wyodrębnienia gazowego aktywa Elektrowni Ostrołęka dojdzie jeszcze w drugim kwartale 2021 roku.
PKN Orlen i Energa podjęły kolejne kroki aby realizować umowę inwestycyjną dotyczącą bloku gazowego w Ostrołęce, którą zawarły z PGNiG w […]
Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, zakończył właśnie testy usługi łączności krytycznej w standardzie TETRA na terenie Energa […]
Energa odnotowała wzrost wyników w pierwszym kwartale 2021 roku. Skonsolidowana EBITDA poprawiła się o 33 procent rok do roku (do 0,8 mld zł), a […]
Energa z Grupy Orlen rozwija cztery małe projekty fotowoltaiczne w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie. Łączna moc tych instalacji wynosi ok. 4MW.