TAG: Energa

Energa poinformowała, że Elektrownia Ostrołęka spełnia wysokie wymogi środowiskowe, roczna emisja pyłów wyniosła zaledwie około 25 procent […]
W Elektrociepłowni Kalisz, wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z Grupy Orlen, rozpoczęła się realizacja budowy kotłowni […]
W dniu 21 października 2021 roku, w jesiennej aurze warszawskiego Hotelu Marriott, spotkaliśmy się po raz piąty na Kongresie Innowacji w […]
22 października odbyła się konferencja przed siedzibą Energii w Gdańsku. Uczestniczył w niej poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz […]
Energa zaprosiła dziennikarzy na wizytę studyjną na instalację fotowoltaiczną w Wielbarku. Ma osiągnąć moc 62 MW i zająć 119 hektary. Jej […]
Energa Operator ukończyła modernizację ponad 100 kilometrów sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych stacji […]
– Informujemy, że tezy stawiane przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o […]
Kilkanaście spółek Grupy Energa, będącej częścią Grupy Orlen, pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania […]
Hybrydowy magazyn energii wybudowany w Bystrej przez Energe otrzymał wyróżnienie jako jedno z najbardziej pomysłowych i efektywnych rozwiązań […]
– W związku z otrzymywanymi od klientów sygnałami o podejrzanych wiadomościach SMS, CERT Energa prosi o zachowanie ostrożności […]
Energa wydała oświadczenie, w którym odnosi się to informacji zawartych w materiale „Polityka w gruzach”, wyemitowanym 15 września […]
W poniedziałek Rzeczpospolita opublikowała artykuł pt. „Wokół Energi robi się gorąco”, opisujący postępowania sądowe, które […]
Budowa PV Gryf, nowej farmy fotowoltaicznej Energi OZE – spółki zależnej Energi z Grupy Orlen – weszła w najważniejszy etap […]
PKN Orlen przebywa obecnie istotny okres przejęć, które docelowo mają doprowadzić do stworzenia koncernu multienergetycznego. W związku z tym […]
PKN Orlen i Energa zawarły porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Umowa określa również zasady […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, podczas której uczestnicy będą dyskutować o największych wyzwaniach […]
BiznesAlert.pl dotarł do projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym. Zakłada ona rozwój technologii niskoemisyjnych oraz osłony […]
Energa Operator poinformowała, że przyłączyła do sieci fotowoltaiczne źródła energii o mocy zainstalowanej blisko 310 MW w pierwszym […]
Energa odnotowała 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale tego roku. W analogicznym okresie roku ubiegłego, w efekcie pandemii […]
Famur poinformował, że przyjął ofertę spółki Energa-Obrót dotyczącą zakupu energii elektrycznej. Szacunkowa wartość wynagrodzenia może […]
29 lipca 2021 roku została podpisana umowa inwestycyjna między Skarbem Państwa oraz ElectroMobility Poland, na mocy której państwo obejmie nowe […]
Spółki energetyczne coraz częściej wspierają sport w Polsce. Inwestują w motoryzację, lekkoatletykę, piłkę nożną, maratony i wiele […]
Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze Grupy […]
Przedstawiciele czterech największych Grup Kapitałowych sektora elektroenergetycznego zawarli w piątek porozumienie z ministrem aktywów […]
Energa z Grupy PKN Orlen przekazała, że 16 lipca 2021 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z zarządu Jacka Golińskiego, […]
W związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka nastąpi częściowe rozwiązanie rezerwy w […]
Energa Invest zbuduje nowy Główny Punkt Zasilania GPZ-3 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. Będzie to największa tego typu inwestycja w […]
Pod koniec czerwca PKN Orlen podpisał aneks do dotychczasowej umowy z GE, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową. Model […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne określiły na początku czerwca warunki przyłączenia do sieci konwencjonalnego bloku o mocy 782 MW w elektrowni […]
PKN Orlen podpisał aneks do dotychczasowej umowy, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową, podpisała CCGT Ostrołęka, a […]
Koszt budowy bloku gazowego Ostrołęka C o mocy 745 MW wyniesie 3,3-3,5 mld zł, tj. połowę tego, co budowa elektrowni węglowej, poinformował […]
Nowa spółka Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen. Podmiot będzie […]
Obie spółki szacują, że do wyodrębnienia gazowego aktywa Elektrowni Ostrołęka dojdzie jeszcze w drugim kwartale 2021 roku.
PKN Orlen i Energa podjęły kolejne kroki aby realizować umowę inwestycyjną dotyczącą bloku gazowego w Ostrołęce, którą zawarły z PGNiG w […]
Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, zakończył właśnie testy usługi łączności krytycznej w standardzie TETRA na terenie Energa […]
Energa odnotowała wzrost wyników w pierwszym kwartale 2021 roku. Skonsolidowana EBITDA poprawiła się o 33 procent rok do roku (do 0,8 mld zł), a […]
Energa z Grupy Orlen rozwija cztery małe projekty fotowoltaiczne w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie. Łączna moc tych instalacji wynosi ok. 4MW.
Związki zawodowe z PGE, Taurona, Enei i Energi powołały komitet protestacyjno-strajkowy spółek energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i […]
Energa przedstawiła szacunkowe dane finansowe i operacyjne po pierwszym kwartale 2021 roku. Rosnące ceny energii poprawiają jej wyniki.
Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł […]
UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez PKN Orlen, Energę oraz PGNiG wspólnej spółki, tj. CCGT Ostrołęka  z siedzibą w Ostrołęce – […]
Czy za cztery lata zabraknie Polsce mocy w systemie elektroenergetycznym? Rynek mocy, czyli mechanizm wspierający polską energetykę węglową, […]
Opozycja krytykuje decyzję rządu o budowie bloku węglowego w ramach projektu Elektrownia Ostrołęka C. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł […]
Rozliczenie dotychczasowych prac nad węglowym blokiem Ostrołęka C nastąpi w wyniku porozumienia z wykonawcą, które jest gotowe – […]
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Energi dołączą do sieci Orlen Charge. Po skonfigurowaniu nowych urządzeń będzie ona obejmować […]