TAG: Energa

– Wątpliwości dotyczące wyceny fuzji Orlen-Lotos, ale także możliwości utraty kontroli, powinny znaleźć rzeczową odpowiedź w toku […]
Energa Wytwarzanie zakończyła kolejny etap wprowadzania innowacyjnej technologii w instalacjach fotowoltaicznych na terenie trzech województw: […]
Orlen przedstawił raport na temat połączenia z Energą, Lotosem i PGNiG mający przekonać, że było warto u kresu prezesury Daniela Obajtka, […]
Najwyższa Izby Kontroli złożyła dziesięć zawiadomień do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez spółki Skarbu […]
Aktywiści ze stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot skrytykowali projekt Ostrołęka C, powstającą elektrownię gazową. Twierdzą, […]
Raport Najwyższej Izby Kontroli z przygotowania planu budowy nowego bloku węglowego w ramach projektu Elektrownia Ostrołęka C stał się […]
Energa zakończyła testy gazociągu w Ostrołęce. Ostatecznie ma on być, podłączyć do międzynarodowego rurociągu GIPL. Inwestycja ma być […]
– Niedobory infrastruktury przesyłowej powodują wzrost liczby projektów odnawialnych zombie. Nie maleje liczba odmów o przyłączenie […]
Grupa Energa dokonała aktualizacji strategii, która zakłada większe środki na inwestycje w latach 2024-2030. Spółka podała, że rozwój […]
Energa w ramach świątecznej atmosfery udekorowała ponad 100 gmin. W samym Trójmieście zawieszono milion światełek, a zastosowanie nowoczesnych […]
Energa Obrót zaprezentowała specjalny program, którego celem jest promowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych. Każdy, kto posiada […]
Energa z Grupy Orlen poinformowała, że budowa fundamentu pod maszynownię turbozespołu Elektrowni Grudziądz została zakończona. Tamtejszy nowy […]
Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zbliża się wielkimi krokami. Głównym zadaniem Agencji będzie zakup od PGE, […]
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która obejmie aktywa węglowe […]
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma wybawić spółki energetyczne z balastu aktywów węglowych, ale problem polega na tym, że nadal […]
Orlen Projekt podpisał z Energą umowę w sprawie przejęcia 100 procent udziałów w spółce usług inżynierskich Energa Invest, co pozwoli […]
Utworzenie NABE poprzez wydzielenie z największych spółek energetycznych węglowych aktywów pozwoli na szybsze przeprowadzenie kosztownej […]
Ministerstwo aktywów państwowych (MAP) poinformowało, że instytucje finansowe potwierdziły intencję finansowania Narodowej Agencji […]
Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki […]
Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o zmianie firmy na Orlen z Polski Koncern Naftowy Orlen. Decyzja ta została […]
Energa podaje, że w tym miesiącu przygotowuje teren pod układanie rur gazociągu na potrzeby Elektrowni Ostrołęka. Poziom zaawansowania […]
Energa Kogeneracja, spółka zależna Grupy Orlen, chce wybrać generalnego wykonawcę układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej […]
Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen inwestuje w nowe moce fotowoltaiczne na Mazurach i w Wielkopolsce. Uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej […]
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powstanie w maju 2023 roku […]
Rozpoczyna się budowa przyłącza gazowego na potrzeby bloku gazowo-parowego Elektrowni Ostrołęka. Umożliwi on połączenie jednostki z […]
To ich decyzje wpływają na wysokość ceny energii elektrycznej i ciepła. Podejmowane przez nich wybory mogą zapewnić bezpieczeństwo systemu […]
TVN podaje, że sąd pozwolił Najwyższej Izbie Kontroli na skontrolowanie PKN Orlen w związku z działalnością Fundacji Energa.
Polacy badają możliwość instalacji systemu łączności i zasilania kryzysowego TETRA na farmach wiatrowych na Bałtyku. To rozwiązanie ma […]
Rozmowa BiznesAlert.pl z Karolem Wolffem, dyrektorem biura strategii PKN Orlen, jest poświęcona kolejnym fuzjom: z Energą, Lotosem i PGNiG. Po co […]
PGNiG, Lotos, Energa i Orlen jako połączony podmiot mogą realizować strategię w jednym kierunku. To jest ten moment, w którym Polska może […]
Kolejna gmina modernizuje lampy uliczne we współpracy z Energą Oświetleniem. Decyzję o wymianie przestarzałych lamp sodowych na nowoczesne […]
Związkowcy górniczy i spółki energetyczne podpisały 14 grudnia porozumienie o warunkach wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji […]
Energa zakończyła konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin, na terenie których znajdzie się przyłącze gazowe dla budowanego bloku […]
Energa-Operator wraz z firmą Globema opracowała metodę oceny stanu technicznego podziemnych lini kablowych. Narzędzia pozwolą również […]
Urząd Regulacji Energetyki nie zmieni taryf na energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych. Wniosek złożyły trzy przedsiębiorstwa.
Energa Obrót z Grupy Orlen stosuje postanowienia przewidziane w Tarczy Solidarnościowej i ustawie o cenach maksymalnych, zapewniając obniżone […]
Jeden z akcjonariuszy PGNiG domaga się cofnięcia fuzji z PKN Orlen, a ten ostatni uważa pozew w tej sprawie za bezzasadny.
Grupa Orlen rozpoczyna kolejny projekt OZE, prowadzony przez Energa Green Development. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 65 MW rozpocznie […]
Jak podaje Gazeta Wyborcza, inwestycja w Elektrownię Ostrołęka, za którą obecnie odpowiada m.in. PKN Orlen jako właściciel Grupy Energa, stoi […]
W czasach kryzysu energetycznego okazuje się jak ważne jest stawianie na bezpieczeństwo. Jakie wyzwania stoją przed rynkiem energii elektrycznej […]
Podczas 36. edycji konferencji energetycznej EuroPower pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl Urząd Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele […]
– Chcemy w ciągu roku skończyć integrację aktywów i spółek zależnych wspólnego, połączonego koncernu energetycznego – […]
Grupa Orlen zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie […]
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zgodzili się na połączenie z PKN Orlen, które ma nastąpić w listopadzie.
Ministerstwo finansów przedstawiło doroczną listę największych płatników CIT. Najnowszy ranking dotyczy danych za 2021 rok. Wśród […]