TAG: Energa
Energa Operator zamierza zbudować około 280 stacji ładowania we współpracy z samorządami. Punkty ładowania mają powstać w Gdyni, Koszalinie, […]
Spółka GE, która miała wybudować blok węglowy w polskiej elektrowni Ostrołęka ogłosiła, że wycofuje się z tego typu projektów.
PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. Ułatwi to dalszą skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa […]
Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, współpracuje z Pomorską Izbą Rolniczą w zakresie fotowoltaiki. Pomorska Izba Rolnicza […]
– Kompetencje wybranego partnera muszą wpisywać się w nasze długofalowe plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Rozmowy trwają cały […]
– Bezpieczeństwo państwa musi być multienergetyczne – przekonywał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas Forum Wizji Rozwoju w Gdyni […]
Energa przechodząc pod kontrolę PKN Orlen zmienia logo i wizualizację wizerunkową. Oprócz nowych barw – bieli i czerwieni – obok znaku […]
Przy budowie morskich farm o mocy 1200 MW, PKN Orlen chce wykorzystać możliwości serwisowe,  które posiada spółka Energa OZE. Zapowiedział to […]
 Energa dalej rozwija projekty OZE. Wytworzyła w zeszłym półroczu ponad połowę energii ze źródeł odnawialnych.
Projekt Elektrownia Ostrołęka C jest na wstępnym etapie przestawienia z węgla na gaz. – Według stanu na koniec półrocza nie ma decyzji o […]
Orlen podkreśla, że cena za akcje Energi była uczciwa, a jej wartość wyższa o 20 procent niż rynkowa.
Energa utrzymuje wysoki poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wynik po drugim kwartale tego roku to nadal powyżej 50 […]
PKN Orlen osiągnął w drugim kwartale tego roku wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,7 mld zł, a zysk netto tej spółki wyniósł cztery miliardy […]
​Orlen Projekt i Energa Invest, spółki z Grupy Kapitałowej Orlen, w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z […]
PKN Orlen rozpoczął prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym przejęcia Grupy PGNiG. Równolegle realizowany będzie proces due […]