TAG: Enea

– Spółki energetyczne mogą zacząć wykazywać niedobory zapasów węgla przez to, że rząd podniesie im poprzeczkę, aby zapewnić rezerwy […]
Grupa Enea walczy o bezpieczeństwo dostaw węgla pomimo spadku wydobycia Kopalni Bogdanka. Ma zamiar wypełnić obowiązek rezerw ustanowiony przez […]
Enea przedstawi dzisiaj wyniki z trzeciego kwartału 2022 roku. Wydarzenie można śledzić poprzez jej stronę i na Twitterze.
Elektrociepłownia Zielona Góra podpisała list intencyjny z Miastem Zielona Góra i spółką Enea Operator, dotyczący współpracy w celu […]
Nie ma planu połączenia spółek energetycznych – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Rząd planuje wprowadzić zmiany dla spółek energetycznych i górniczych, w tym zerowy zysk netto w 2023 roku. Po zapowiedzi premiera, akcje […]
W czasach kryzysu energetycznego okazuje się jak ważne jest stawianie na bezpieczeństwo. Jakie wyzwania stoją przed rynkiem energii elektrycznej […]
Podczas 36. edycji konferencji energetycznej EuroPower pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl Urząd Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele […]
– Wydzielenie aktywów węglowych jest projektem wielostronnym, a w obliczu obecnego kryzysu energetycznego, nabiera szczególnie […]
Enea poinformowała o zwiększeniu o 864,6 mln zł rezerw na umowy rodzące obciążenia w segmencie wytwarzania. Kopalnia Bogdanka, należąca do […]
Ministerstwo finansów przedstawiło doroczną listę największych płatników CIT. Najnowszy ranking dotyczy danych za 2021 rok. Wśród […]
Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że dostarczy Enei i Grupie Azoty blisko 500 tysięcy ton mniej węgla niż wynika z kontraktów. Jednocześnie […]
Moim osobistym zdaniem, jeżeli uda się przeprowadzić inwestycję na Bogdance, to uda się też w każdej innej kopalni – powiedział prezes […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal popiera plan wydzielenia jej aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea poświęconej wynikom finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku. Materiał jest […]
Enea rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce […]
– Do 2030 roku planujemy wydać 75 miliardów złotych, z czego połowa zostanie przeznaczona na energetykę odnawialną. Będzie to offshore […]
Enea Operator wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym realizują innowacyjny projekt […]
Wysokie Napięcie ujawniło, że Tauron miał wnioskować o nową taryfę na ceny energii w wysokości 6 procent. Według informacji BA pozostałe […]
Enea podpisuje list intencyjny ws. współpracy z amerykańską firmą Last Energy przy modułowych reaktorach jądrowych SMR w Polsce.
– Przejęcie Bogdanki od Grupy Enea jest związane z tym, że Skarb Państwa chce zintensyfikować inwestycje właśnie w tej kopalni, która […]
Enea powołała zarząd na nową kadencję. Paweł Majewski w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję prezesa.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel […]
Wkrótce na niezagospodarowane dotąd terenach „Wolnych Torów” w Poznaniu, powstanie nowoczesna elektroenergetyczna stacja 110/15 kV […]
Budowa elektrowni węglowej w Ostrołęce padła ofiarą nie unijnej polityki klimatycznej, lecz partyjnego nepotyzmu – czytamy w Onecie.
Enea przedstawiła raport ESG (Environmental, Social and Governance), w którym podsumowała działania w trzech obszarach odpowiedzialności: […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea poświęconej wynikom finansowym za pierwszy kwartał 2022 roku. Materiał jest […]
25 maja (środa) o godz. 12.00 odbędzie się transmisja z konferencji prasowej Grupy Enea, podczas której zostaną przedstawione wyniki finansowe i […]
Enea Nowa Energia i władze samorządowe województwa wielkopolskiego podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej […]
Grupa Enea i firma Jenox Akumulatory, wytwarzająca blisko milion samochodowych baterii rocznie, podjęły współpracę przy projektach […]
Ceny energii są wyniiem sytuacji geopolitycznej, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trzeba dążyć do rewizji założeń Fit For 55 – […]
Enea poinformowała, że jej nowym prezesem będzie Paweł Majewski. Obejmie on stanowisko 25 kwietnia 2022 roku.
Witamy w relacji na żywo z Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W wykonaniu uchwały została podpisana […]
Tauron podaje, że jego nowym prezesem zostanie dotychczasowy prezes Enei. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że nowym prezesem spółki z […]
Witamy w relacji na żywo z 35. edycji konferencji EuroPower. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
Enea Nowa Energia poinformowała, że rozpoczęła budowę farm fotowoltaicznych w Krzęcinie, Lubnie i Likowie, a instalacja w Jastrowiu jest już […]
Polski węgiel z Kopalni Bogdanka płynie szerokim strumieniem na Ukrainę doświadczoną atakiem Rosji i ma płynąć nadal, jeśli infrastruktura […]
Enea i Polska Grupa Energetyczna wystąpiły z wnioskami o trzy pozwolenia na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.
Plan dokapitalizowania Enei z nowej emisji akcji ma pozwolić na inwestycje w dystrybucji. Rozwój sieci dystrybucyjnej jest niezbędny do integracji […]
Enea planuje zwiększać wydobycie węgla i odtworzyć moce węglowe z pomocą tak zwanych dwusetek, ale nie rezygnuje z nowych bloków gazowych w […]
Grupa Enea poprawiła wyniki w 2021 roku, zwiększając przychody o 17 procent r/r do 21,2 mld zł i wypracowując EBITDA na poziomie 3,6 mld zł […]
Enea Operator uruchamia projekt pilotażowy, który będzie polegał na monitoringu sieci niskiego napięcia oraz szczegółowej analizie jej […]
Enea Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy […]
Enea Operator zawarła umowę z Apatorem na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM. Wartość umowy […]