TAG: Enea
Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea […]
Enea Ciepło rozpoczęła sezon grzewczy 2020/2021. Firma zapewni dostawy ciepła dla ponad 230 tys. mieszkańców stolicy Podlasia oraz pobliskiego Kleosina.
Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została […]
Enea operator przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała II edycji Konferencji […]
Enea podpisała umowę na dostarczenie prawie 261 GWh energii elektrycznej dla 64 podmiotów z Poznania i okolic. Przetarg obejmował łącznie […]
Spółki energetyczne podpisały ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100 procent udziałów w spółce PGE […]
W Pile powstanie nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. MEC Piła z Grupy Enea wybrała wykonawcę projektu […]
Enea Operator po raz drugi zorganizuje konferencję naukowo-techniczną poświęconą tematyce elektromobilności, idei miast inteligentnych, […]
Grupa Enea, jako jeden z największych koncernów w Polsce, dbający o bezpieczeństwo energetyczne państwa i jego obywateli, jest aktywnym […]
Poznańska Enea zamierza dalej wspierać seniorów oraz ich świadomość konsumencką.
Spółka GE, która miała wybudować blok węglowy w polskiej elektrowni Ostrołęka ogłosiła, że wycofuje się z tego typu projektów.
Enea Operator podpisała umowę z ministerstwem klimatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektów budowy elektroenergetycznej sieci […]
Enea rozpoczęła w 2020 roku proces przenoszenia aktywów do nowej spółki Enea Nowa Energia.
Enea przedstawiła wyniki finansowe z pierwszego półrocza 2020 roku. Uwzględniają odpisy za zwrot połowy pożyczek na projekt węglowej […]
Enea podpisała umowę na przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych transformujących wysokie napięcie na średnie. Zmodernizowane zostaną […]