Komentarz
Pandemia COVID z pewnością nie spowolniła działań Europy mających na celu uratowanie planety przed globalnym ociepleniem. Po dalszym […]
Będziemy tłumaczyli, że polska elektrownia atomowa nie jest zagrożeniem dla Niemiec, a elementem polskiej zielonej transformacji – mówił […]
Dostawy energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej do Polski wymagałyby budowy połączenia elektroenergetycznego, które nie ma i prawdopodobnie […]
Do momentu uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, Gazprom może przesyłać gaz z Nord Stream 1 poprzez gazociąg EUGAL, czyli lądową odnogę […]
– Zabrakło woli politycznej żeby zatrzymać Nord Stream 2. Niemcy kłamały przez lata twierdząc, że jest to projekt biznesowy. Dzisiaj te […]
Transport jest obecnie sektorem o największym udziale emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i jedynym, którego emisje w ostatnich latach […]
Spółki elektroenergetyczne skarbu państwa porozumiały się w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Pozwoli […]
Polski poseł do Parlamentu Europejskiego przekonuje, że sporny projekt Nord Stream 2 może zostać zamrożony.
Spór o Nord Stream 2 jest na tyle ważny, że z różnych kierunków znów wraca przekaz o Polsce, która nie chciała u siebie gazociągu z Rosji i […]