Komentarz
– Fit for 55  jest już przyjętym dokumentem i to jest pakiet dyrektyw, rozporządzeń, 14 różnych dokumentów. Nie ma czegoś takiego jak […]
– Ministerstwo klimatu i środowiska nie odpowiada za wypłacanie kary za Turów. Nie wiemy za co mamy płacić te pieniądze. Robię wszystko, […]
W momencie, gdy świat potrzebuje dostępu do ogromnych zasobów półprzewodników, rosnące napięcia między USA a Chinami grożą utrudnieniem […]
Gazprom ograniczył podaż gazu w Europie. Polska i inni krytycy Rosji uznają, że to dowód szantażu gazowego w dobie kryzysu energetycznego […]
– Ceny certyfikatów stanowią około połowę kosztów energii w Polsce, to jest główna przyczyna wzrostu cen energii w naszym kraju – […]
Amerykański wysłannik ds. klimatu John Kerry powiedział w rozmowie z agencją Reuters, że duże kraje emitujące gazy cieplarniane, takie jak […]
Według najnowszego raportu firmy badawczej BloombergNEF (BNEF), produkcja stali może odbywać się prawie bez emisji dwutlenku węgla dzięki […]
Bieżące wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, niejasna postawa Rosji, zaangażowanie dyplomatyczne Polski w obronie Ukrainy to dzisiejsze […]
– Rosnące ceny energii to koszt naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Wspólnota to nie tylko to, co nam się kojarzy dobrze, czyli […]