Energa Obrót także podwyższy ceny energii

17 grudnia 2020, 17:00 Alert
Energa
fot. Energa

Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii ostatniemu tzw. sprzedawcy z urzędu, firmie Energa Obrót oraz operatorowi systemu przesyłowego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.

Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmie Energa Obrót taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy trzech pozostałych tzw. sprzedawców z urzędu – tj. spółek Enea, PGE Obrót oraz Tauron – zostały zatwierdzone 9 grudnia.

Podwyżki cen energii dla klientów Energi

W wyniku wnioskowanej przez Energa Obrót i zatwierdzonej przez Prezesa URE nowej taryfy, rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych kupujących energię od tego sprzedawcy będą wyższe o ok. 3,6 procent co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Energa Obrót może zmienić ceny za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będzie stosować taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE od 1 stycznia 2021 roku. Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku.

URE zatwierdził wyższe ceny energii. Zapłacimy około 18 zł więcej

Czas na taryfy dystrybucyjne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfę operatora systemu przesyłowego – PSE Operator, która pośrednio wpływa na rachunki odbiorców końcowych.  – Zatwierdzenie taryfy PSE umożliwia rozpoczęcie procesu analizy wniosków pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator. Do dystrybutorów zostały przesłane założenia do kalkulacji taryf na 2021 rok – podkreśla URE.

Bartłomiej Sawicki/Urząd Regulacji Energetyki

Sawicki: Nie będzie powszechnych rekompensat cen energii. Zobaczymy, co dalej