TAG: Emisje CO2
Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i […]
Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oceniają, że konieczność korzystania z systemu aukcji ma kosztować polski sektor CBAM 1,1 mld euro w 2030 roku.
W obliczu kampanii wyborczej w Niemczech, wzrost podatku CO2 jest jednym z głównych tematów dyskusji kandydatów na kanclerza Niemiec – […]
Giełda EEX podała, że Polska sprzedała na aukcji łącznie 2.575.000 uprawnień do emisji CO2 po 51,7 euro/EUA.
PGNiG Obrót Detaliczny przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło pierwszy etap programu „Prosto […]
Okrągły stół poświęcony pakietowi regulacji klimatycznych Fit for 55 zorganizowany przez Roundtable on Climate Change and Sustainable […]
W piątek w Chinach ruszył długo oczekiwany system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS). W ramach pierwszego dnia handlu, […]
Aktualne sondaże pokazują, że polityka klimatyczna i energetyczna to ważne kwestie dla większości mieszkańców Niemiec. Niemniej jednak obecna […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podał, że z zadowoleniem przyjął publikację pakietu „Fit for 55”, dostosowującego unijne […]
– Europa jest pionierem we wdrażaniu OZE. Naszym celem jest 33-procentowy udział OZE w produkcji energii elektrycznej do 2030 roku. To jednak […]
W zakresie klimatu i energii Komisja Europejska zaproponowała siedem propozycji legislacyjnych, które wzmacniają i modernizują obecnie […]
Komisja Europejska w zaprezentowała nowy pakiet klimatyczny, który kładzie m.in. nacisk na ograniczenie emisji w transporcie i budownictwie […]
Modernizacja systemu handlu emisjami, objęcie tym systemem budownictwa i transportu, wzmocnienie, podatek od śladu węglowego oraz redukcje emisji […]
W dniu zburzenia Bastylii Komisja Europejska ma ogłosić założenia pakietu „Fit for 55”. Czy to będzie oznaczało przyspieszenie burzenia […]
Nowy program działań na rzecz środowiska musi mieć jasne kryteria monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu. Zamiast dotować paliwa kopalne, […]