Autor: Aleksandra Fedorska
Rosatom buduje elektrownie jądrowe na Węgrzech, Białorusi i w Finlandii. W ostatnich latach w Europie jest coraz trudniej uzyskać wymagane […]
– Sukces Balticconnector  stał się możliwy dzięki jego połączeniu z podziemnym magazynem gazu w Inčukalns, na Łotwie. Teraz do […]
Energia z farm wiatrowych mogłaby płynąć większym strumieniem do odbiorców w Niemczech, ale stoją przed nią bariery regulacyjne, jak ustawa […]
Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech został prawie zatrzymany. Fotowoltaika także rozwija się wolniej. Widać to po wynikach aukcji […]
Nie ma ostatecznej decyzji Rosji w sprawie przejęcia kolejnych udziałów Unipera przez Fortum. Niemiecki portal Finanznachrichten.de podał 6 […]
W ostatnim tygodniu stycznia niemiecki rząd zdecydował się na zatwierdzenie projektu ustawy regulującej wyjście Niemiec z węgla do 2039 roku […]
Inwestycje Tennet związane z utrzymaniem sprawności i wydajności sieci elektroenergetycznych w latach 2019–2028 mają wynieść 35 miliardów […]
Daniel Wetzel z działu gospodarczego niemieckiej gazety Die Welt, 18 stycznia podał informację, że Gazprom opracowuje metodę wytworzenia wodoru, […]
Przez dziesięciolecia energetyka w Szwajcarii była zbilansowana i stabilna. Miks energetyczny, bazujący na elektrowniach wodnych i jądrowych, w […]
– Nie można wykluczyć, że wzrastająca niechęć do wiatraków to efekt nieprzemyślanego przełożenia kosztów Energiewende na […]
Uwaga niemieckich komentatorów i analityków zajmujących się Rosją skupia się obecnie na gazie. Przyczyną są oczywiście wydarzenia związane […]
– Komisja Europejska wielokrotnie upominała Niemcy, by bardziej otworzyły się na import energii ze Skandynawii tańszej oraz najczęściej […]
W ostatnim czasie niemiecki rząd nie ustaje w zapewnieniach, że bardzo popiera powstanie gazoportu na terenie Niemiec oraz jak ważny byłby LNG […]
– Mimo planów rezygnacji z węgla do 2038 roku i systematycznego zmniejszania się udziału węgla w niemieckim miksie energetycznym, latem […]
Nadrenia Północna-Westfalia to najbardziej zaludniony kraj związkowy Niemiec. Do tego regionu należą także ważne centra przemysłowe – […]