Niemcy dosypują miliardy euro z budżetu na OZE

25 czerwca 2024, 11:00 Alert

Federalne ministerstwo finansów, którym zarządza Christian Lindner (FDP), musi przekazać 8,7 mld euro ministerstwu gospodarki w celu pokrycia kosztów związanych z rozbudową OZE w Niemczech.

Powodem tego ruchu jest deficyt na kontach z wpływów za opłaty w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG). Inaczej niż to przewidywano w zeszłym roku, koszty rozwoju OZE wzrosły dwukrotnie w 2024 roku, co jest związane głównie z niskimi dochodami z produkcji energii słonecznej (PV), do której państwo musi dopłacić więcej, niż prognozowano.

Ustawa ta zawiera opłatę na rozbudowę OZE w Niemczech, która jest płacona od każdej kWh przez końcowych odbiorców energii elektrycznej. Wpływy z opłaty EGG wystarczą w tym roku zaledwie na pokrycie kosztów wsparcia OZE na pół roku. Drugie półrocze będzie musiał pokryć budżet państwowy.

Udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej brutto wyniósł zatem 12 procent w 2023 roku. W 2024 roku technologie PV znacząco się rozwinęły. Tylko w pierwszym kwartale 2024 roku zainstalowano 3,7 GW nowych mocy PV – prawie 17,5 procent więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku.

Handelsblatt / Federalne ministerstwo gospodarki i klimatu / Aleksandra Fedorska

Jakóbik: Czy Polska powinna przyjąć Schroedera w spódnicy?