TAG: Fundusz sprawiedliwej transformacji
Jeśli Polska zgodzi się na neutralność klimatyczną, może zostać głównym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition […]
W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się spotkanie w Warszawie „Sprawozdanie krajowe – Polska 2020” w którym uczestniczył przedstawiciel Komisji […]
Komisja Europejska zaprezentowała projekt europejskiego prawa klimatycznego, który pozostawił wiele gałęzi przemysłu w niepewności. Paradoks […]
Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje transformacji energetycznej w Polsce. – Państwa UE powinny być zachęcane, a nie przymuszane […]
Komisja Europejska wskazała regiony, które będą brane pod uwagę przy udzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli chodzi […]
W Brukseli trwają negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej. W związku z niepodpisaniem celu neutralności klimatycznej, Polska może otrzymać […]
Zachowanie akceptowalnej ceny energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona łańcucha wartości, generowanego przez górnictwo i […]
Chcemy postawić Odnawialne Źródła Energii w centrum polskiej transformacji energetycznej, doceniając i nie bagatelizując wciąż dużego […]
Z kwoty 7,5 mld euro funduszy kierowanych na Just Transition Found (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) do Polski trafić ma 2 mld euro – […]
Między innymi na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz warunków jakie musi spełnić nasza kraj, aby skorzystać z tych środków, z […]
Według Unii Europejskiej energetyka jądrowa wraz z OZE ma być podstawą niskoemisyjnego miksu energetycznego. Okazuje się, że projekt […]
Przed Polską w najbliższej dekadzie stoją poważne wyzwania. Dotyczą one głównie polityki klimatyczno–energetycznej UE. Mamy jednak dobry […]
Europejski Zielony Ład Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen ma w ciągu 30 lat zmienić Europę w pierwszy kontynent wolny od emisji […]
Zrozumienie dla naszej pozycji wyjściowej, które dało się zauważyć w przedstawionej w środę wstępnej propozycji podziału środków z […]
Polska i Niemcy będą największymi beneficjentami nowego unijnego mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości 100 miliardów euro, który ma […]