KE: Środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną przeznaczone na innowacje i przekwalifikowanie branży górniczej

12 lipca 2021, 14:15 Alert
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

– Unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego największym beneficjentem będzie Górny Śląsk, wesprze m.in. innowacyjne przedsiębiorstwa oraz zmianę profilu zawodowego pracowników odchodzących z dotkniętych transformacją branż – poinformował Christopher Todd z biura Komisji Europejskiej.

Dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uczestniczył w poniedziałkowej konferencji „Śląski Ład”, poświęconej bezpieczeństwu surowcowo-energetycznemu w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Jak poinformował Todd, który podczas konferencji reprezentował unijną komisarz ds. spójności i reform Elisę Ferreirę, w Komisji wysoko oceniane są przygotowania regionalnych władz Górnego Śląska, zmierzające do stworzenia programu sprawiedliwej transformacji. Dokument ten ma być podstawą wydatkowania środków z FST – czytamy na stronie PAP.

Dyrektor podkreślił, że kluczowym założeniem transformacji jest to, by miała ona charakter włączający, czyli była realizowana z udziałem wszystkich zainteresowanych środkowych lokalnych. Przypomniał, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie jest jedynym narzędziem wspierania zmian związanych z odchodzeniem od węgla. Duże środki (np. na dostosowanie do zmian klimatycznych czy wsparcie niskoemisyjnego transportu) dostępne są także np. w ramach funduszy spójności. – Tylko w latach 2021-22 w ramach Funduszu Spójności rozdysponowane będzie ponad 20 mld euro m.in. na to, by tworzyć podwaliny pod czystszy transport czy zwiększyć elastyczność i odporność poszczególnych sektorów wobec zmian klimatu – zaznaczył.

– Europejski Zielony Ład to długofalowa unijna strategia, zatwierdzona przez Parlament Europejski, zaś mechanizm sprawiedliwej transformacji jest wpisany w kluczowe założenia Zielonego Ładu – tłumaczył Todd, przyznając, że w myśl tej polityki unijny budżet preferuje inwestycje dobrze wpisujące się w Zielony Ład.

– Trzeba pamiętać, że sprawiedliwa transformacja sektora energetycznego to nie tylko energia. Głównym celem transformacji jest przede wszystkim wyrównywanie szans ekonomicznych i społecznych oraz odnoszenie się do konkretnych problemów w tych dziedzinach – dodał podczas konferencji.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Komisja Europejska zaproponowała nowy standard zielonych obligacji