TAG: Aukcje OZE

Prawie dwa lata po przyjęciu planu REPowerEU, Komisja Europejska udziela dodatkowego wsparcia dla państw członkowskich, aby dalsze przyspieszyć […]
Prezes URE rozstrzygnął aukcje OZE – spośród siedmiu przeprowadzonych w grudniu, jedynie trzy zostały rozstrzygnięte. W ramach […]
Kolejne w tym roku aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych odbędą się w dniach 8-16 grudnia br., podał Urząd Regulacji Energetyki […]
W przeprowadzonych w grudniu aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) zakontraktowano blisko 14 TWh energii elektrycznej o […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram kolejnych w tym roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), […]
Komisja Europejska uznała nasze wcześniejsze propozycje za bardzo ambitne. Podniesienie celów z pakietu Fit for 55 powoduje przeformatowanie […]
Brytyjski rząd ogłosił w poniedziałek największą rundę aukcyjną swojego programu energetyki wiatrowej na morzu. Ma to zapewnić […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jedynie trzy z […]
W następnych latach moc i liczba projektów, które będą konkurować w aukcjach OZE będzie większa niż dotychczas- czytamy w materiale […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii […]
Prezes URE opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku […]
– Polska Grupa Energetyczna planuje wystawić do aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy […]
Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku zostanie przeprowadzone osiem aukcji na rzecz Odnawialnych Źródeł […]
Ministerstwo klimatu i środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na […]
Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych […]
Rada Ministrów przewiduje w rozporządzeniu, że w aukcjach dla OZE w 2021 roku rząd wystawi na sprzedaż 70 TWh energii elektrycznej o maksymalnej […]
Urząd Regulacji Energetyki podał, że trzeciego grudnia odbyła się ósma, ostatnia w tym roku aukcja OZE. Była ona przeznaczona nowym, małym (o […]
Zarówno projekty, jak i już wybudowane farmy fotowoltaiczne (PV) stały się przedmiotem obrotu, tak jak nieruchomości. Instalacje PV są nabywane […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło ostatnią wersję projektu rozporządzenia o maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z […]
Największa tegoroczna aukcja OZE odbyła się 26 listopada i była poświęcona nowym instalacjom o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, […]
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wystąpił na konferencji AEROPAG Energetyki Odnawialnej. Ocenił, że dotychczasowe wyniki aukcji […]
Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert – […]
Urząd Regulacji Energetyki podaje, że czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że trzecia z przeprowadzonych w tym roku aukcji OZE, która odbyła się 10 listopada, pozostała […]
Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że piątego listopada odbyła się druga z ośmiu aukcji OZE zaplanowanych na ten rok. Dotyczyła ona nowych […]
Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że trzeciego listopada odbyła się pierwsza w tym roku aukcja OZE, jedyna przeznaczona dla instalacji […]
Equinor i Polenergia zorganizowały warsztaty dla firm łańcucha dostaw dla pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku. 95 przedsiębiorców […]
Tegoroczne aukcje OZE w koszyku o mocy powyżej 1 MW są wielką niewiadomą. Wiatr będzie konkurował z dużymi instalacjami fotowoltaicznymi […]
Rząd rosyjski niespodziewanie skrócił czas na przekazanie dokumentów na potrzeby aukcji OZE, która ma się odbyć do końca 2020 roku.
– Już w kolejnym roku może pojawić się luka inwestycyjna w energetyce wiatrowej wywołana wciąż obowiązującą ustawą odległościową […]
– Kończymy okres konsultacji. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy okres składania uwag, które teraz analizujemy. Problem jest bardzo ważny […]
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości o wartości energii […]
W związku z planowanym ogłoszeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z […]
Przepisy  pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadziły do ustawy o odnawialnych źródłach energii regulacje, które mają ułatwić wytwórcom […]
Ministerstwo klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy OZE. Zakłada on ograniczenie obowiązków koncesyjnych przedsiębiorców […]
Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmian rozporządzenia dotyczącego parametrów aukcji głównej dostaw na 2025 rok oraz aukcji dodatkowych […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Ministerstwo klimatu oraz Urząd Regulacji Energetyki przygotowują się do tegorocznej aukcji Odnawialnych Źródeł Energii. BiznesAlert.pl […]
Santander Bank Polska i mBank podpisały umowę o wartości 350 mln zł (79 mln euro) na sfinansowanie projektu elektrowni słonecznych opracowanego […]
Wybuch pandemii koronawirusa wywołał zawirowania na międzynarodowych rynkach energetycznych. COVID-19 dotknął także branżę OZE w Polsce. W […]
Sektor OZE w Polsce stara się budować nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne bez opóźnień mimo pandemii koronawirusa. Mogą jednak wystąpić […]
Hiszpański gigant wiatrowy Siemens Gamesa dostarczy swoje dedykowane turbiny wiatrowe do trzech elektrowni. Ich projekty zwyciężyły w ostatniej, […]
Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść istotny wkład w odbudowę potencjału gospodarczego Polski po pandemii […]
W Niemczech kolejny raz z rzędu nie udało się zakontraktować całej oferowanej mocy z turbin wiatrowych na lądzie. Tym razem rozminięto się z […]
Duński producent turbin wiatrowych Vestas dostarczy turbiny do trzech elektrowni wiatrowych w Polsce. Projekty zwyciężyły w grudniowej aukcji OZE […]