TAG: Aukcje OZE
Brytyjski rząd ogłosił w poniedziałek największą rundę aukcyjną swojego programu energetyki wiatrowej na morzu. Ma to zapewnić […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jedynie trzy z […]
W następnych latach moc i liczba projektów, które będą konkurować w aukcjach OZE będzie większa niż dotychczas- czytamy w materiale […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii […]
Prezes URE opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z opublikowanym na początku […]
– Polska Grupa Energetyczna planuje wystawić do aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy […]
Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku zostanie przeprowadzone osiem aukcji na rzecz Odnawialnych Źródeł […]
Ministerstwo klimatu i środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na […]
Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych […]
Rada Ministrów przewiduje w rozporządzeniu, że w aukcjach dla OZE w 2021 roku rząd wystawi na sprzedaż 70 TWh energii elektrycznej o maksymalnej […]
Urząd Regulacji Energetyki podał, że trzeciego grudnia odbyła się ósma, ostatnia w tym roku aukcja OZE. Była ona przeznaczona nowym, małym (o […]
Zarówno projekty, jak i już wybudowane farmy fotowoltaiczne (PV) stały się przedmiotem obrotu, tak jak nieruchomości. Instalacje PV są nabywane […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło ostatnią wersję projektu rozporządzenia o maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z […]
Największa tegoroczna aukcja OZE odbyła się 26 listopada i była poświęcona nowym instalacjom o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, […]
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wystąpił na konferencji AEROPAG Energetyki Odnawialnej. Ocenił, że dotychczasowe wyniki aukcji […]