Prezes URE podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

28 czerwca 2021, 07:10 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jedynie trzy z ośmiu przeprowadzonych w maju i czerwcu 2021 roku aukcji zostały rozstrzygnięte. Łącznie zakontraktowano blisko 37 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,5 mld zł – podaje urząd.

fot. Pixabay

W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie ponad 36,7 TWh (54 procent) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 procent) – czytamy w komunikacie URE.

– Odnawialne źródła energii stały się na tyle rynkową technologią wytwarzania, że wygrana w aukcji zmieniła swój charakter. Ceny aukcyjne nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi cenami rynkowymi energii. Obecnie aukcyjny mechanizm wsparcia to bardziej forma długoterminowego zabezpieczenia kontraktu, czyli istotny czynnik pozyskania kapitału dłużnego dla projektów instalacji OZE. Wytwórcy dostrzegają tę zmianę i modyfikują swoje strategie biznesowe w zgłaszanych ofertach – ocenił wyniki tegorocznych aukcji Rafał Gawin, prezes URE.

– Widoczny już w ubiegłorocznych aukcjach trend dynamicznego rozwoju dużych projektów fotowoltaicznych jest kontynuowany. Fotowoltaika wypiera projekty lądowych farm wiatrowych. Sytuacja ta jest w sposób oczywisty powodowana barierami prawnymi rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Natomiast technologie inne niż energetyka słoneczna i wiatrowa właściwie nie są rozwijane pomimo, że wyznaczone dla nich ceny referencyjne, czyli maksymalne, są znacznie korzystniejsze niż dla pozostałych technologii. To tendencja zauważalna nie tylko w Polsce – dodał.

Boom na fotowoltaikę

Urząd podał, że tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla nowych, małych (o mocy nie większej niż 1 MW) instalacji fotowoltaicznych i lądowych wiatrowych (oznaczona jako AZ/8/2021). Do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, składając łącznie 1264 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 14,7 TWh energii przeznaczono blisko 5,3 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano prawie 11,9 TWh energii (81,3 procent ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 1016 ofert zgłoszonych przez 335 wytwórców, o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł (52 procent wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 1 GW.

W związku z bardzo dużą liczbą złożonych ofert, zwycięzcy aukcji – wzorem lat ubiegłych – zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o oferowaną cenę sprzedaży energii, ale również kolejność ich złożenia. Zgodnie bowiem z ustawą o OZE[1], w przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii, o wygranej decyduje kolejność złożonych ofert – czytamy.

URE podaje, że łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców (blisko 14,9 TWh) stanowiła ponad 102 procent ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Natomiast łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców (3,59 mld zł) stanowiła blisko 68 proent wartości energii z ogłoszenia. Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 207 zł/MWh.

27 projektów fotowoltaicznych wygrało aukcje OZE

27 projektów fotowoltaicznych dwunastu spółek zależnych Columbus Energy wygrało aukcje OZE Urzędu Regulacji Energetyki – poinformowała spółka w komunikacie.

Łączna moc projektów tych 27 farm fotowoltaicznych ma wynieść 37,749 MW, w tym jeden z projektów ma mieć moc 11,997 MW.

Sukces PGE na aukcji OZE

Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni słonecznych powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy – podaje PGE.

Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. – Sukces PGE, to kolejny ważny krok na drodze do realizacji naszych planów inwestycyjnych związanych z rozwojem sektora OZE w Grupie Kapitałowej PGE. Co ważne, instalacje fotowoltaiczne będziemy budować nie tylko w ramach systemu aukcyjnego, ale również w oparciu o długoterminowe kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej (PPA). Na początku czerwca podpisaliśmy w tej sprawie m.in. siedmioletnią umowę z PGE Polską Grupą Energetyczną, która kupi od nas bezpośrednio energię pochodzącą z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 25 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Urząd Regulacji Energetyki/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

IEO: Aukcje OZE działają!