TAG: Polska Grupa Energetyczna
„Cieplej z PGE” to propozycja, na którą składa się doradztwo techniczne wraz z doborem urządzeń oraz sprzedaż i montaż […]
Największa grupa energetyczna w Polsce – PGE – opublikowała nową strategię, w tym przewidywane zmiany w zatrudnieniu w perspektywie […]
Polska Grupa Energetyczna, największy producent energii elektrycznej w Polsce, może być zainteresowana zakupem prywatnej spółki PKP Energetyka, […]
Dwa dni po tym jak w Szczecinie osiem krajów regionu Morza Bałtyckiego podpisało deklarację na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej, Bruksela […]
Po ogłoszeniu przez Polską Grupę Energetyczną nowej strategii, zakładającej osiągnięcie przez nią neutralności klimatycznej do 2050 roku, […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła kolejną farmę fotowoltaiczną. Jednomegawatowa elektrownia PV Bliskowice […]
PGE Dystrybucja Oddział Zamość zanotowała blisko 130. procentowy wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji fotowoltaicznych w stosunku do […]
Morze Bałtyckie ma w nadchodzących latach stać się prawdziwym placem budowy dla morskich farm wiatrowych, a Polska może być liderem tego […]
19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została […]
PGE Energia Ciepła wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Rzeszowie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o bezpieczeństwie […]
Oddział PGE Dystrybucja działający na terenie powiatu piskiego zrealizował inwestycje służące poprawie niezawodności dostaw energii […]
– PGE chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 procent energii ze źródeł odnawialnych – […]
W poniedziałek 19 października 2020 roku zarząd PGE przyjął, a rada nadzorcza spółki zatwierdziła Strategię Grupy PGE do 2030 roku z […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea […]
Letnie modernizacje sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych w toruńskiej elektrociepłowni trwały od maja do września 2020 roku. W ramach tych […]