TAG: Elektrociepłownia Czechnica

Nowa elektrociepłownia w Siechnicach została połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Od tego momentu, prace związane z […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na szybkie, polubowne rozstrzygnięcie sporu z Polimexem, który domagał się wyższej zapłaty za budowę […]
Gaz-System przyłączył do sieci gazociąg łączący Elektrociepłownię Czechinca z systemem przesyłowym, by zapewnić gaz do ogrzewania […]
PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisały trzy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i […]
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła, uzyskał zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na […]
Gaz-System zawarł umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja […]
26 lipca br. uruchomione zostało postępowanie przetargowe w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji pt […]
Prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, […]