TAG: Baltica 2

– Po trudnym roku duńska firma Orsted (lider w branży morskich farm wiatrowych) ogłasza plany restrukturyzacyjne w ramach zaktualizowanej […]
Projekt Baltica 2 realizowany przez PGE i Orsted otrzymał ostatnie wymagane pozwolenie. Jednocześnie wszystkie niezbędne komponenty zostały zakontraktowane.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały umowę z firmą Van Oord, która przetransportuje i zainstaluje fundamenty do projektu Baltica 2.
Ørsted wstrzymuje wypłatę dywidend do 2025 roku. Zmniejsza również plan rozwoju energetyki wiatrowej z 50 gigawatów do 35-38. Jest to skutek […]
Polska Grupa Energetyczna i duński Orsted podpisały umowę z firmą DNV, która zajmie się certyfikacją poszczególnych elementów składających […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że Société Générale będzie doradcą finansowym w aranżacji i pozyskaniu finansowania na rzecz budowy […]
PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted Wind Power zgłosiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody […]