TAG: Baltica 2

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że Société Générale będzie doradcą finansowym w aranżacji i pozyskaniu finansowania na rzecz budowy […]
PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted Wind Power zgłosiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody […]