TAG: Ciepłownictwo
Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję […]
Dziennik Gazeta Prawna (DGP) podał, że ciepłownie wnioskują do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zwiększenie taryf za ciepło. Zakłady chcą […]
Aktywiści na rzecz ochrony klimatu nie zgadzają się na gaz ziemny jako technologię pomostową w energetyce. Od rana grupa aktywistów zajęła […]
Kancelaria CMS analizuje zapisy propozycji pakietu regulacji Fit for 55, który ma przyspieszyć politykę klimatyczną w celu dążenia do redukcji […]
Podczas briefingu prasowego Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Spółek Energetyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych i […]
Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie okazją do kilku ważnych ogłoszeń, ale nie należy spodziewać się przełomu wobec paraliżu decyzyjnego […]
Andrzej Rubczyński z Forum Energii pisze o projekcie zmian rozporządzenia taryfowego, które ma pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym […]
Premier RP Mateusz Morawiecki wystąpił na falach RMF FM i zapowiedział, że nie będzie rekonstrukcji rządu. Zdementował plotki o planie […]
Polska potrzebuje czasu i pieniędzy na transformację sektora energetycznego oraz ciepłowniczego. Póki co jednak podwyżki cen energii oraz […]
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) z zaniepokojeniem odbiera propozycje zmian w ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55, który […]
Piotr Sprzączak, dyrektor departamentu ciepłownictwa ministerstwa klimatu i środowiska zdradził na Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym, że […]
Przyszłość przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w kontekście troski o […]
Do końca 2021 roku Tauron Ciepło planuje przeznaczyć łącznie blisko 40 milionów złotych na przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Spółka […]
PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa oraz realizuje cele Polityki Energetycznej […]
Kogeneracyjny blok 460 MW w elektrowni Łagisza, który od dwóch sezonów pełni rolę podstawowego źródła ciepła dla 20 tys. mieszkań w […]