TAG: Dywidenda

Według prawników rosyjskich, decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy Gazpromu o niewypłacaniu dywidendy za 2021 rok może zostać zaskarżona […]
Akcje rosyjskiego koncernu Gazprom spadły na wartości o 25 procent po tym jak akcjonariusze zdecydowali podczas dorocznego zgromadzenia […]
Akcjonariusze PGE podczas walnego zgromadzenia podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przekazaniu całego zysku z 2020 roku na kapitał […]