TAG: Urząd Regulacji Energetyki
Wszystkie największe państwowe koncerny energetyczne – PGE, Enea, Energa i Tauron – chcą droższej sprzedaży energii elektrycznej dla […]
2019 rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal […]
-Klastry energii, dzięki którym następuje rozwój energetyki rozproszonej, to rozwiązanie przyczyniające się do poprawy lokalnego […]
Niedawno opinia publiczna została zaskoczona informacją o wzroście kosztów dostaw ciepła i energii elektrycznej będących skutkiem m.in. opłat […]
Prezes Urzędu Regulacji energetyki zakończył ostatnie postępowanie w sprawie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 […]
Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmom Enea i Energa Obrót taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w […]
W sytuacji braku porozumienia z Gazpromem, to Prezes URE wyda decyzję o warunkach, na jakich Gaz-System będzie od Nowego Roku operatorem polskiego […]
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził jedynie wnioski taryfowe na sprzedaż energii firmie Tauron Sprzedaż. Trzy pozostałe spółki obrotu mają […]
Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił we wtorek 29 października kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Siedem aukcji […]
Urząd Regulacji Energetyki poinformował o terminach tegorocznych aukcji Odnawialnych Źródeł Energii na sprzedaż wytworzonej energii […]
– Trudno dziś mówić o konkurencyjnym rynku energii, gdy jednym „dekretem” ten rynek można zamknąć. Możemy wręcz mówić o jego […]
Senat poparł w piątek, bez poprawek, nowelizację Prawa energetycznego dotyczącą zasad ustalania operatora na gazociągu jamalskim. W myśl […]
Urząd Regulacji Energetyki opublikował w piątek raport podsumowującą kończącą się kadencję obecnego szefa URE Macieja Bando.