TAG: Urząd Regulacji Energetyki

Portal WysokieNapięcie.pl dotarł do uwag ministra pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki na […]
Urząd Regulacji Energetyki wyliczył wysokość stawki na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii na rachunku za energię elektryczną tak, by […]
Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego. Zmiany dają możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla […]
Wczoraj polski rząd opublikował tarcze antyinflacyjną, która czasowo obniży vat oraz akcyzę na energię elektryczną i paliwa. Zmiany te jednak […]
– Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie istniało jakieś niebezpieczeństwo jeśli chodzi o ciągłość dostaw […]
Jaką strategię należy obrać, by osiągnąć neutralność klimatyczną? Jak powinno wyglądać wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii? […]
– W najbliższych kilku latach ceny energii elektrycznej i ciepła będą rosły nawet o 30-40 procent. Potrzebny jest nowy system pomocy […]
1 października rozpoczął się nowy rok gazowy, w który wchodzimy z bardzo dynamiczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na europejskim rynku […]
Oddział URE w Poznaniu wydał koncesję dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce. Moc elektrowni PAK-PCE Fotowoltaika w gminie Brudzew […]
Postępowania taryfowe planujemy zakończyć w terminie i nie przewidujemy opóźnień. Do 17 grudnia planujemy opublikować nowe taryfy na 2022 rok, […]
We wrześniu 2021 roku 1863 odbiorców indywidualnych i 293 biznesowych zmieniło sprzedawców energii elektrycznej – podał Urząd Regulacji […]
Urząd Regulacji Energetyki odpowiedział ministerstwu gospodarki i energii Niemiec na pytanie o opinie w procesie certyfikacji spornego gazociągu […]
Pięć największych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej i czterech sprzedawców z urzędu złożyło wnioski taryfowe na […]
– W nowym roku energia elektryczna w taryfach wzrośnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Jeden z prezesów spółek elektroenergetycznych […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram kolejnych w tym roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał, że wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa obrotu skutkuje znacznymi […]
6 października Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin był gospodarzem spotkania inaugurującego prace Zespołu, który ma wypracować […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał zgodę na prowadzenie przez Gaz-System obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz […]
Stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych wyniesie w 2022 roku – w zależności od zużycia – od 2,37 zł do 13,25 zł […]
Zapraszamy do śledzenia relacji z drugiego dnia VII edycji Kongresu Energetycznego DISE. Wydarzenie startuje o godz. 9:00. Materiał jest […]
Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. To systemowe wsparcie realizacji Narodowego Celu […]
Regulatorzy z Polski i Danii podpisali memorandum w sprawie współpracy przy projekcie Baltic Pipe. Konieczność zawarcia takiego memorandum wynika […]
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 procent dla wszystkich grup taryfowych – […]
Od przyszłego roku należy się spodziewać dwucyfrowego wzrostu taryf dla gospodarstw domowych – wskazuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki […]
Uwolnienie cen energii to bardzo dobry pomysł, który powinien być realizowany już od wielu lat. Dziś polska energetyka wyglądałaby inaczej – […]
Urząd Regulacji Energetyki spodziewa się wniosków o podwyżkę cen gazu, ale nie potrafi oszacować jej wysokości.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych […]
Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że spółki elektroenergetyczne w Polsce mogą zawnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen […]
Ceny gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii biły rekordy w tym tygodniu. Nie umknęło to Urzędowi Regulacji Energetyki, który przyznał, […]
Wzrosty cen energii elektrycznej, patrząc przede wszystkim na uprawnienia do emisji CO2, mogą w przyszłym roku sięgnąć nawet więcej niż […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) podaje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez prezesa urzędu) korzysta już ponad 37 […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że między 20 a 22 września 2021 roku odbędzie się kolejna aukcja na premię kogeneracyjną na […]
Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 rok oraz ustalił jej koszty na 2022 rok – podaje Urząd […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał, że Polska Spółka Gazownictwa (PSG), jako podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, do 11 sierpnia 2021 […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował nowe wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z […]
Do 15 listopada br. operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń […]
W związku z wysokimi cenami gazu ziemnego na giełdzie, PGNiG Obrót Detaliczny ponownie zawnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżki […]
Aukcja, która odbyła się między 22 a 24 czerwca 2021 roku, była przeznaczona nowym i znacznie zmodernizowanym jednostkom kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
W pierwszym kwartale 2021 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym była o 7 złotych niższa niż w tym samym […]
Czy prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) kontrolując wniosek taryfowy przedsiębiorstwa energetycznego przed jego zatwierdzeniem dokonuje […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podsumowuje wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jedynie trzy z […]
– Projekt NABE nabiera coraz bardziej wyraźnych kształtów, rozpoczęła się faza konsultacji dokumentów przygotowanych przez ministerstwo […]
Ruszył Interim Coupling Project. Od dzisiaj połączenia na wszystkich granicach Polski działają w mechanizmie SDAC.
Czy prezes UOKiK lubi przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo na rynkach ciepła systemowego? – Rynki ciepła systemowego nie posiadają […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył wniosek Baltic Power w ramach tzw. pierwszego systemu wsparcia. Decyzja dla Baltic Power, projektu […]