PGE straci około 550 milionów złotych na taryfie z gospodarstw domowych

4 lipca 2024, 08:45 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oszacowała stratę na taryfie G na około 550 milionów złotych w drugiej połowie 2024 roku, zgodnie z komunikatem z 3 lipca 2024 roku.

Elektrociepłownia Rzeszów fot. PGE

Pomimo zatwierdzenia nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), PGE zdecydowała, że nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia w PGE Obrót. Nowa taryfa na okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku ustalona została na poziomie 623 zł za MWh, a to jest znacznie niższą ceną niż ta obowiązująca na początku roku.

W grudniu 2023 roku PGE Obrót utworzyła rezerwę na umowy rodzące obciążenia zgodnie z MSR 37 na dzień 31 grudnia 2023 rok. Zaktualizowane analizy wykazały brak konieczności tworzenia dodatkowej rezerwy, mimo prognozowanej straty w drugiej połowie 2024 roku.

PGE jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce, obsługującym 5,5 miliona klientów, z udziałem rynkowym w dystrybucji energii wynoszącym 25 procent, a w sprzedaży do odbiorców końcowych 33 procent.

PGE / Mateusz Gibała

PGE zainstaluje biomasę w Elektrociepłowni Gdynia