PGE zainstaluje biomasę w Elektrociepłowni Gdynia

1 lipca 2024, 14:15 Alert

Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na budowę instalacji biomasowej w Elektrociepłowni Gdynia. Dzięki temu miejski system ciepłowniczy spełni wymagania efektywności energetycznej do 2027 roku – podkreśla firma.

Źródło: PGE Energia Ciepła

– W EC Gdynia realizowany jest obecnie plan dekarbonizacji źródeł wytwórczych, co pozwoli na zredukowanie do 2027 roku emisji CO2 o niemalże 200 tysięcy ton, czyli tyle ile osiągnęlibyśmy całkowicie zatrzymując transport drogowy w Gdyni na prawie 200 dni w ciągu roku. Na inwestycje w ramach transformacji w EC Gdynia, PGE Energia Ciepła w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy około 630 mln zł – powiedział Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła.

Spółka podaje, że budowa instalacji biomasowej rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Jednostka ma być gotowa w 2027 roku (na sezon grzewczy 2026/2027), czyli rok wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej, w tym kierunków transformacji sektora ciepłowniczego. W wyniku wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) gdyński system ciepłowniczy spełni warunek dyrektywy EED wytwarzania ciepła co najmniej w 80 procentach w technologii wysokosprawnej kogeneracji i udziału energii odnawialnej w systemie w ilości co najmniej pięć procent – informuje PGE.

– Przed nami inwestycja, która jest niezwykle ważna dla gdyńskiego systemu ciepłowniczego z uwagi na spełnienie kryteriów dyrektywy EED o efektywności energetycznej. Pozwoli ona dalej rozwijać sieć ciepłowniczą i przyłączać do niej nowych odbiorców. Gdyńska elektrociepłownia jest jedynym producentem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej – dodała Ewa Barszcz, dyrektor oddziału wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Umowa obejmuje budowę nowej kompletnej instalacji do spalania biomasy bazującej na kotle wodnym o mocy 30 MWt wraz z zamkniętym placem na magazynowanie biomasy. W ramach inwestycji kocioł zostanie wpięty do systemu ciepłowniczego równolegle z pozostałymi źródłami ciepła, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i wspólnie z pozostałymi urządzeniami. Nowy kocioł na biomasę posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin – czytamy w komunikacie.

Podstawowym paliwem biomasowym spalanym w ilości 80-100 procent będą certyfikowane zrębki drzewne, trociny, kora w stanie naturalnym niepoddanym obróbce chemicznej. Paliwem uzupełniającym spalanym w ilości do 20 procent będą certyfikowane zrębki z wierzby energetycznej oraz certyfikowana biomasa agro w postaci zrębek drzewnych z upraw z sadów owocowych – podaje PGE Energia Ciepła.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

Resort klimatu pracuje nad obniżką cen energii