PAP
Miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) drożeje, podobnie jak inne metale bazowe. Maklerzy podają, że miedź w trzymiesięcznych dostawach […]
Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy – poinformowała spółka w komunikacie.
W przypadku utrzymywania się trudnej sytuacji gospodarczej rząd RP będzie proponował KE wprowadzenie doraźnych rozwiązań mogących wpłynąć […]
Polskie Sieci Elekroenergetyczne podały informacje o udziale poszczególnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w lutym 2020 w porównaniu […]
Rynki ropy na długo zapamiętają epidemię koronawirusa. Ceny surowca spadły do 30 dolarów za baryłkę, a Rosja, nie chcąc ograniczać […]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen wybrało w czwartek na przewodniczącego rady nadzorczej oraz dokonało zmian w składzie rady.
– Spodziewamy się, że te decyzje będą podejmowane w najbliższych 10-12 miesiącach – powiedział pełnomocnik rządu ds […]
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest niewystarczający i to determinuje nasze nieprzystąpienie do tego zobowiązania – […]
Energa rozpoczęła weryfikację opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów […]