PAP
Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina został w środę wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej […]
Turcja wyda pod koniec sierpnia licencje na prace badawcze oraz odwierty złóż ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego – […]
Ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec informuje o rozmowach ministra Heiko Maasa w Moskwie podczas których pojawił się temat spornego […]
Wywiad amerykański sprawdza, czy współpraca nuklearna Arabii Saudyjskiej z Chinami może doprowadzić do opracowania przez Rijad broni atomowej […]
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na […]
PKN Orlen odpowiada na tezę, jakoby fuzja z Lotosem miała zakończyć się wejściem Rosjan na polski rynek ropy. – To Orlen zdecyduje, jakiego […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale roku. Wyniesie on 5,14 mld zł wobec 0,27 mld […]
List intencyjny stanowi swoisty zaczyn współpracy pomiędzy rządem RP a reprezentacją sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zarówno po […]
Unimot jest gotów rozmawiać w sprawie środków zaradczych PKN Orlen związanych z przejęciem Grupy Lotos. Spółka nie widzi na razie zagrożeń […]