PAP
W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku cztery górnicze spółki: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka i […]
Nie jest obecnie opracowywany plan alternatywny dla Ostrołęki C, zakładający zmianę paliwa na gaz – poinformował minister aktywów […]
– Fuzja PKN Orlen z Lotosem może zwiększyć konkurencję – poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes węgierskiego MOL odpowiedzialny za […]
 Po rozmowach z japońskimi przedsiębiorcami spodziewam się, że przyciągniemy do Polski inwestycje w wys. 5 – 7 mld zł. To dodatkowe […]
Współpraca w zakresie inwestycji bezpośrednich, innowacji w energetyce oraz dużych projektów infrastrukturalnych będą tematami […]
Unijni ministrowie spraw zagranicznych dali w poniedziałek zielone światło na przygotowanie sankcji w związku z tureckimi wierceniami wokół […]
Zmiana klimatu to zagrożenie egzystencjalne dla całej ludzkości, UE musi więc nakłaniać państwa trzecie do zwiększania wraz z nią wysiłków […]
Mińsk i Moskwa porozumiały się w sprawie rekompensat za brudną ropę – podało w poniedziałek biuro prasowe rządu Białorusi […]
Rząd planuje przeprowadzić w 2020 roku po raz pierwszy dwie rundy aukcji dla OZE. Pierwsza ma się odbyć w połowie, a druga – pod koniec […]