TAG: Estonia
Firma ILF Consulting Engineers Polska należąca do międzynarodowej grupy inżynieryjno-konsultingowej należąca pomoże litewskiemu operatorowi […]
Dziś większość krajów bałtyckich uznaje morską energetykę wiatrową za jeden z filarów transformacji energetycznej. Współpraca regionalna […]
Litewski operator systemu przesyłu gazu Amber Grid podpisał trzyletni kontrakt z wileńską firmą Duju Technikos Centras na zaprojektowanie […]
Spółka Enefit, należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, podpisała umowę na dostawy energii elektrycznej do 18 tysięcy punktów odbioru Orange Polska.
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Wymachiwanie szabelką w sprawie białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu jest nieco spóźnione, chociaż robi wrażenie – powiedział […]
Litwa, ale także Estonia, są na pewno dwoma państwami, gdzie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami administracji państwowej czy firmami, które […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw […]
Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu […]
Regulatorzy energetyki w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii podpisali porozumienie o podziale kosztów drugiej fazy synchronizacji systemu […]
Przedstawiciele Litwy, Łotwy i Estonii przeprowadzili wideokonferencję, której tematem był między innymi import energii z Elektrowni Ostrowiec […]
W pierwszym kwartale 2020 roku za pośrednictwem terminala LNG w Kłajpedzie (FSRU) na Litwę zostało sprowadzone 76 procent gazu – […]
Estoński Solardfund chce wybudować park solarny, który będzie sfinansowany przez społeczeństwo. Podmiot pozyska pieniądze za pomocą kampanii […]
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przyznał kredyt w wysokości 40 milionów zł (ok. 9 milionów euro) estońskiej spółce Enefit Green, […]
27 marca powstał Sekretariat Techniczny inicjatywy Trójmorza mający przygotować następny szczyt państw członkowskich w Tallinie.