Afera wokół stanowiska PIG o zmianach klimatu

23 kwietnia 2024, 11:30 Alert

Polska Agencja Prasowa podała, że Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) przewiduje, że ocieplenie klimatu osiągnie swoje maksimum prawdopodobnie pod koniec bieżącego stulecia, po którym nastąpi kolejne ochłodzenie. PIG wycofał swe stanowisko przez kontrowersje.

– Według Instytutu zwiększona emisja gazów cieplarnianych związana ze spalaniem paliw kopalnych przez człowieka jest przeszacowana. Eksperci podkreślają znaczenie czynników naturalnych w kształtowaniu klimatu, takich jak zmiany w aktywności słonecznej czy cykliczne zmiany w oceanach czytamy w komunikacie PAP. – Współczesne ocieplenie jest związane z okresem przejściowym od ochłodzenia małej epoki lodowej, która zakończyła się w XIX wieku. Wzrost temperatury w tym czasie nie przekroczył 1°C, co sprawia, że obecna temperatura jest niższa niż w poprzednich maksimach ociepleń – napisano dalej.

Te informacje PIG zostały zakwestionowane w intensywnej debacie publicznej. Instytut odniósł się do niej zmieniając stanowisko.

– Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w pełni zgadza się ustaleniami naukowymi dotyczącymi wpływu działalności człowieka na klimat Ziemi. Destrukcyjny wpływ emisji związanych ze spalaniem paliw kopalnych jest oczywisty. W materiale pragnęliśmy natomiast pokazać, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na klimat – także naturalne procesy zachodzące na Ziemi odgrywają swoją rolę – czytamy w stanowisku PIG. – Niestety, nieprecyzyjna informacja i użyte argumenty wypaczyły intencję przekazu. Publikacja materiału w tej formie nie powinna mieć miejsca, zawiódł system weryfikacji treści w Instytucie, za co serdecznie przepraszamy.

– Zdanie „Ocieplenie klimatu osiągnie maksimum prawdopodobnie pod koniec tego stulecia, po nim rozpocznie się kolejne ochłodzenie” jest jedynie spekulacją naukową autora tekstu. Nie jest to zgodne z ustaleniami IPCC – podkreśla PIG.

Polska Agencja Prasowa / Państwowy Instytut Geologiczny / Mateusz Gibała

AKTUALIZACJA: 23 kwietnia 2024 roku, godz. 18.00 – zmiana stanowiska PIG

Rekordowy wzrost mocy instalacji wiatrowych na świecie w 2023 roku