TAG: PIG
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek ministra środowiska Henryka Kowalczyka powołał z dniem 1 sierpnia nowego Głównego Geologa […]
Portal BiznesAlert.pl zapytał ministerstwo środowisko o stan prac na Polską Agencją Geologiczną, która ma przejąć zadania dotyczące […]
PIG-PIB opublikował nowe wyniki badań środowiskowych zrealizowanych w ramach monitorowania wpływu prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych […]
Polska potrzebuje polityki surowcowej ale powinna być ona pochodną innych dokumentów planistycznych, jak np. polityki energetycznej – uważa […]
Na temat zamieszania wokół Państwowego Instytutu Geologicznego oraz kulisów powstania nowej polityki surowcowej państwa – pisze […]
Kopalnia Piast-Ziemowit posiada duże złoże Imielin-Północ, zawierające około 70 mln ton węgla. Ważne dla przyszłości krajowej energetki […]
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) udostępnił najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce, w […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przeznaczyć w tym roku ok. 1,5 mld zł na poszukiwanie i wydobycie krajowe – dwukrotnie […]
Polska potrzebuje jasno określonej polityki surowcowej, której przez lata brakowało – powiedział w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl dr Tomasz […]
Polska jest krajem o ogromnych zasobach surowców, które mogłyby przysłużyć się gospodarce, rozwojowi przemysłu i miejsc pracy. Mamy w naszym […]
Spodziewane od 2021 r. objęcie emisji metanu do atmosfery unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) znacząco podniesie koszty wydobycia […]
Zmiany w prawie górniczym i geologicznym przyniosą wymierne korzyści. Pozwolą na odbiurokratyzowanie procedur – podkreślali uczestnicy […]
„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego m.in. poszukiwania gazu łupkowego, z […]
Prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska – pisze Teresa […]
– Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali – […]