DGP ujawnia raport NIK: Zła polityka zatrzymała gaz łupkowy w Polsce

14 grudnia 2017, 06:30 Alert

„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego m.in. poszukiwania gazu łupkowego, z którego wynikać ma, że przyczyną dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu tego surowca w Polsce jest brak spójnej polityki państwa w tym zakresie.

Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. fot. Wikimedia Commons
Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. fot. Wikimedia Commons

Według NIK brak rzetelnej informacji na temat zasobów gazu łupkowego utrudniał udostępnianie kolejnych obszarów koncesyjnych potencjalnym przedsiębiorcom – czytamy w „DGP”. Gazeta przypomina, że pierwszy raport Państwowego Instytutu Geologicznego o zasobach gazu łupkowego powstał pięć lat temu. W 2015 r. powstał kolejny, który nie został jednak zatwierdzony, gdyż zawarte w nim szacunki zasobów gazu opracowane zostały na podstawie niewystarczającej liczby odwiertów.

Według „DGP” NIK uważa, że polityka koncesyjna nie została ujęta w żadnym sformalizowanym dokumencie, co mogło wpłynąć na wzrost ryzyka inwestycyjnego i działać odstraszająco. – Wadliwie ustalone procedury lub ich brak, brak zasad monitorowania warunków, jakie przedsiębiorcy mieli obowiązek spełniać, oraz brak kontroli realizacji zobowiązań koncesyjnych zwiększały ryzyko wystąpienia korupcji – miał napisać NIK w raporcie cytowanym przez „DGP”.

NIK ma stać też na stanowisku, że Ministerstwo Środowiska nie było organizacyjnie przygotowane do rozpatrywania zwiększonej liczby wniosków koncesyjnych, a niedobory kadrowe sięgały 30 proc. stanu zatrudnienia. – Gdy powołana będzie służba geologiczna i kiedy będzie przyjęta i wdrażana Polityka Surowcowa Państwa, takie procesy będą przebiegać szybciej, między innymi dzięki procedowanym obecnie zmianom w prawie – mówił niedawno w wywiadzie dla „DGP” główny geolog kraju i wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.PL