TAG: NIK
Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci – oświadczył w piątek zarząd […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi kontrolę działań organów Państwa na rzecz stabilizacji cen energii elektrycznej. Sprawdzi także, […]
Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł wytwarzania energii elektrycznej odpowiadała potrzebom polskiej gospodarki […]
KGHM przyjmuje wnioski i rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące projektu Sierra Gorda. Prezes KGHM Marcin Chludziński zaznaczył, że […]
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zakup przez KGHM ”Polska Miedź SA” kanadyjskiej spółki Quadra kopalni miedzi Sierra Gorda w […]
W perspektywie na lata 2021-2027 chcemy uzyskać 30 mld zł na realizację antysmogowego programu Czyste Powietrze – poinformował we wtorek […]
Bartosz Sobik ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, partnera merytorycznego BiznesAlert.pl, […]
– Bez systemów wsparcia, takich jak dotacje do mieszkań dla zmagających się z ubóstwem energetycznym nie poprawimy jakości powietrza […]
Projekt ZONE, a więc platforma współpracy między rządem a samorządem w zakresie monitorowania źródeł niskiej emisji – powiedział […]
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport o inwestycji KGHM z 2012 roku w chilijską kopalnię Sierra Gorda. Prezes KGHM odpowiedział na pytanie […]
Pozytywnie oceniamy wprowadzenie pakietu paliwowego, jednak kontrola NIK obejmująca lata 2015-16 wykazała, że liczba podmiotów w szarej strefie […]
Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy […]
W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne […]
Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska, ale cała Europa – mówił w czwartek prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentując wyniki […]
Smog w miastach to jeden z najważniejszych problemów XXI w. – mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na konferencji „Aglomeracje […]