TAG: NIK

NIK oskarżyła rząd o nadużycia podczas inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej, utrzymuje, że sam projekt jest nierentowny. Rząd twierdzi, że […]
Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci – oświadczył w piątek zarząd […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi kontrolę działań organów Państwa na rzecz stabilizacji cen energii elektrycznej. Sprawdzi także, […]
Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł wytwarzania energii elektrycznej odpowiadała potrzebom polskiej gospodarki […]
KGHM przyjmuje wnioski i rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące projektu Sierra Gorda. Prezes KGHM Marcin Chludziński zaznaczył, że […]
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zakup przez KGHM ”Polska Miedź SA” kanadyjskiej spółki Quadra kopalni miedzi Sierra Gorda w […]
W perspektywie na lata 2021-2027 chcemy uzyskać 30 mld zł na realizację antysmogowego programu Czyste Powietrze – poinformował we wtorek […]
Bartosz Sobik ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, partnera merytorycznego BiznesAlert.pl, […]
– Bez systemów wsparcia, takich jak dotacje do mieszkań dla zmagających się z ubóstwem energetycznym nie poprawimy jakości powietrza […]
Projekt ZONE, a więc platforma współpracy między rządem a samorządem w zakresie monitorowania źródeł niskiej emisji – powiedział […]
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport o inwestycji KGHM z 2012 roku w chilijską kopalnię Sierra Gorda. Prezes KGHM odpowiedział na pytanie […]
Pozytywnie oceniamy wprowadzenie pakietu paliwowego, jednak kontrola NIK obejmująca lata 2015-16 wykazała, że liczba podmiotów w szarej strefie […]
Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy […]
W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne […]
Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska, ale cała Europa – mówił w czwartek prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentując wyniki […]
Smog w miastach to jeden z najważniejszych problemów XXI w. – mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na konferencji „Aglomeracje […]
Były minister gospodarki prof. Janusz Steinhoff wziął udział w panelu eksperckim poświęconym paliwom kopalnym w Polsce. Wyraził on tam […]
W Najwyższej Izbie Kontroli miał miejsce panel ekspercki poświęcony wadom i zaletom energetyki konwencjonalnych. Miała tam miejsce wymiana […]
W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego, w którym przeanalizowane zostały założenia […]
Najwyższa Izba Kontroli rozważa ponowną kontrolę dotyczącą energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. NIK będzie chciał się przyjrzeć […]
W Ostrołęce powstanie nowy blok węglowy. Inwestorzy właśnie wydali polecenie rozpoczęcia prac budowlanych. Model finansowy ma powstać w […]
Najwyższa Izba Kontroli i Urząd Regulacji Energetyki dołączyły do grona realistów, którzy od dawna zwracają uwagę, że osiągnięcie przez […]
Wystarczyło zaledwie kilka chłodniejszych dni, aby Polacy przypomnieli sobie, jak ciężko oddycha się smogiem. Zdaniem ekspertów, z którymi […]
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym w sprawie akcji edukacyjnej […]
Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”, pod […]
W ciągu najbliższych lat Polsce grozi niewywiązanie się z celu 15-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym do 2020 r. – wynika z […]
Prawa konsumenta energii elektrycznej nie były w pełni respektowane. Po umożliwieniu odbiorcom prądu wolnego wyboru jego dostawcy, na rynku […]
Polska wciąż jest jednym z krajów w Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza, a ministerstwa i samorządy niewiele z tym robią – […]
W przepisach ustawy o elektromobilności jest błąd; zakazują one bowiem wjazdu do stref czystego transportu niemal wszystkim, nawet rowerzystom […]
Zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją przemysłową i transportem samochodowym jest nie mniej groźne dla życia i zdrowia od pyłów […]
Polska jest czarnym punktem na mapie Europy jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza – poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, […]
Udzielana pomoc publiczna nie wpływa w zauważalny sposób na podwyższenie innowacyjności polskiej gospodarki. NIK zwraca uwagę, że środki […]
Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energetyki i skarbu państwa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr […]
W Polsce brakuje skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami; zbierające je firmy są praktycznie poza […]
W Polsce zidentyfikowano niemal 14 tys. złóż kopalin, z czego jedynie nieco ponad 5 tys. jest zagospodarowanych – alarmuje NIK w raporcie […]
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli „Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych”. Polska, […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski udzielił wywiadu dla Polskiego Radia 24. Opowiedział tam o […]
Od 2014 roku apelowałem o ujawnienie zastrzeżonej części raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat negocjacji warunków kontraktu jamalskiego […]
Nieprawidłowości w działaniach ministra gospodarki w zakresie uzgadniania porozumień gazowych z Gazpromem w latach 2009-2010 – wytknęła […]
Dzisiaj w Kancelarii Premiera odbędzie się konferencja prasowa pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra […]
W ostatnim tygodniu media podchwyciły temat kontroli NIK w obszarze energetyki. Konkretnie dwóch – jednej z już opublikowanym raportem […]
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez […]
Chociaż w mijającym roku pisałem głównie o czarnych łabędziach w sektorze ropy to w tym okresie sektor gazu spotkało kilka niespodziewanych […]
Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym […]
„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego m.in. poszukiwania gazu łupkowego, z […]