TAG: Najwyższa Izba Kontroli

Rozproszenie procedur wydawania pozwoleń, brak sieci przesyłowych, skomplikowane przepisy to główne przyczyny opóźnień w rozwoju morskiej […]
– Decyzja o budowie w Ostrołęce nowego, dużego źródła wytwórczego była podyktowana realnymi potrzebami Krajowego Systemu […]
Żadnych źródeł finansowania i dług na ponad miliard złotych. Dziennikarze Onetu zajęli się sprawą finansowania rozbudowy Elektrowni […]
Polska nie zrealizowała celów rozwoju poszczególnych rodzajów Odnawialnych Źródeł Energii. – W najnowszym raporcie kontrolerzy NIK […]
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiada zgłoszenie do prokuratury w sprawie porzucenia budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka C.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prowadzi zaawansowaną kontrolę dotyczącą budowy bloków węglowych w elektrowni Ostrołęka C. NIK przymierza się […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała plan kontroli na 2021 rok. Jednym z głównych obszarów, który weźmie pod lupę będzie energetyka […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że przez dziewięć miesięcy ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw, znowelizowana […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) twierdzi, że Polska ma niewielkie szanse na osiągnięcie celu miliona pojazdów elektrycznych w 2025 roku. Kontrola […]
Termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej […]
Składowiska odpadów powydobywczych, czyli górnicze hałdy nadal są nierozwiązanym problemem. Szpecą krajobraz i trwale wyłączają […]
Smog w miastach to jeden z najważniejszych problemów XXI w. – mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na konferencji „Aglomeracje […]
W ostatnim tygodniu media podchwyciły temat kontroli NIK w obszarze energetyki. Konkretnie dwóch – jednej z już opublikowanym raportem […]
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w maju opublikowany zostanie najnowszy raport nt. zanieczyszczenia powietrza w Polsce […]
Najwyższa Izba Kontroli bada, czy w ostatnich latach w sposób wystarczający rozwijano u nas odnawialne źródła energii – czytamy w […]
Solidarność broni poszukiwaczy polskiego gazu łupkowego przed zarzutami formułowanymi przez wiceministra środowiska. Krytykuje pomysł […]
Chociaż w mijającym roku pisałem głównie o czarnych łabędziach w sektorze ropy to w tym okresie sektor gazu spotkało kilka niespodziewanych […]
– Szpieg na gazoporcie chciał wykraść dla Rosjan raport Najwyższej Izby Kontroli o kontrakcie jamalskim. Dokument ma zostać odtajniony w […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który stoi na czele międzyresortowego zespołu do spraw budowy […]
Tygodnik „Sieci” potwierdza obawy o nieprawidłowości przy negocjacjach kontraktu jamalskiego na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Czas […]
– Załamanie ekonomiczne i finansowe największych polskich spółek węglowych, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i […]
  – Chcieliby, a bali się – tak najkrócej można podsumować raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący  funkcjonowania sektora […]
Mazowsze przygotowuje uchwałę antysmogową – mówiła wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Mazowsze jest […]
Wprowadzenie standardów emisyjnych dla przydomowych kotłów i określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych, to konieczne […]
– Minister Piechociński po powrocie z Rosji do Polski, powiedział mediom, że upubliczni instrukcję negocjacyjną w sprawie Pieremyczki, […]
Konsolidacja sektora przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. – nie została […]
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania ministra właściwego do spraw energii w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji […]
W Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CYBER SECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami pod patronatem portalu […]
Administracja publiczna w latach 2008-2015 nie przygotowała warunków prawnych, by dostosować polską gospodarkę do wymogów pakietu […]
Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a […]
KOMENTARZ Justyna Piszczatowska, Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Mija dokładnie rok od 20 stopnia zasilania i przerw w dostawach prądu dla […]
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, powiadomili, że skierują do Prokuratury […]
(Polska Agencja Prasowa) Wiatraki będą mogły być stawiane w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji […]
KOMENTARZ Maciej Małecki Wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła mój wniosek aby […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Obowiązujący w latach 2013-2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Sejm zbliża się do końca prac nad ustawą ograniczającą budowę nowych turbin wiatorwych. Do […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome. Składa się […]
(Gazeta Wyborcza/CIRE) „Gazeta Wyborcza” dotarła do wstępnego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego sprzedaż spółki PKP Energetyka.
(CIRE) Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w tym roku ponad 200 kontroli planowych. Kilka z nich będzie dotyczyło sektora […]
Podstawowy dokument strategiczny państwa, czyli „Polityka energetyczna Polski do lat 2030”, mógł być według ekspertów NIK nieaktualny już […]
Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa – której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, […]
KOMUNIKAT Najwyższa Izba Kontroli Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Tym razem jeszcze uniknęliśmy katastrofy. Jeżeli jednak nie uporamy się z modernizacją naszego […]
ROZMOWA Duże fabryki i zakłady przemysłowe muszą liczyć się z ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej. Wprowadzono 20 stopień […]
OŚWIADCZENIE Najwyższa Izba Kontroli Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak […]