TAG: Najwyższa Izba Kontroli
Termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej […]
Składowiska odpadów powydobywczych, czyli górnicze hałdy nadal są nierozwiązanym problemem. Szpecą krajobraz i trwale wyłączają […]
Smog w miastach to jeden z najważniejszych problemów XXI w. – mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na konferencji „Aglomeracje […]
W ostatnim tygodniu media podchwyciły temat kontroli NIK w obszarze energetyki. Konkretnie dwóch – jednej z już opublikowanym raportem […]
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w maju opublikowany zostanie najnowszy raport nt. zanieczyszczenia powietrza w Polsce […]
Najwyższa Izba Kontroli bada, czy w ostatnich latach w sposób wystarczający rozwijano u nas odnawialne źródła energii – czytamy w […]
Solidarność broni poszukiwaczy polskiego gazu łupkowego przed zarzutami formułowanymi przez wiceministra środowiska. Krytykuje pomysł […]
Chociaż w mijającym roku pisałem głównie o czarnych łabędziach w sektorze ropy to w tym okresie sektor gazu spotkało kilka niespodziewanych […]
– Szpieg na gazoporcie chciał wykraść dla Rosjan raport Najwyższej Izby Kontroli o kontrakcie jamalskim. Dokument ma zostać odtajniony w […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który stoi na czele międzyresortowego zespołu do spraw budowy […]
Tygodnik „Sieci” potwierdza obawy o nieprawidłowości przy negocjacjach kontraktu jamalskiego na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Czas […]
– Załamanie ekonomiczne i finansowe największych polskich spółek węglowych, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i […]
  – Chcieliby, a bali się – tak najkrócej można podsumować raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący  funkcjonowania sektora […]
Mazowsze przygotowuje uchwałę antysmogową – mówiła wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Mazowsze jest […]
Wprowadzenie standardów emisyjnych dla przydomowych kotłów i określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych, to konieczne […]
Posłuchaj naszej debaty