TAG: Najwyższa Izba Kontroli
Podstawowy dokument strategiczny państwa, czyli „Polityka energetyczna Polski do lat 2030”, mógł być według ekspertów NIK nieaktualny już […]
Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa – której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, […]
KOMUNIKAT Najwyższa Izba Kontroli Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Tym razem jeszcze uniknęliśmy katastrofy. Jeżeli jednak nie uporamy się z modernizacją naszego […]
ROZMOWA Duże fabryki i zakłady przemysłowe muszą liczyć się z ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej. Wprowadzono 20 stopień […]
OŚWIADCZENIE Najwyższa Izba Kontroli Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Wczoraj Sejm w drugim czytaniu zapoznał się z przygotowanym przez nadzwyczajną sejmową komisję […]
Administracja państwowa nie podjęła dotychczas niezbędnych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski […]
ANALIZA Najwyższa Izba Kontroli Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych […]
– Projekty PPP są coraz lepiej przygotowywane, o czym świadczy spadek procedur unieważnionych z powodu wad formalnoprawnych. Ogłoszone […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do […]
(PIPP) Bezpośrednim następstwem opublikowania przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli urzędów miar na terenie woj […]
– Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego […]
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2014 roku kompleksową kontrolę dotyczącą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z wniosków była […]
KOMENTARZ Grzegorz Makuch www.energetykaipolityka.pl Najwyższa Izba Kontroli swoimi działaniami kontrolnymi w sprawie terminala LNG objęła […]