TAG: Najwyższa Izba Kontroli
– Minister Piechociński po powrocie z Rosji do Polski, powiedział mediom, że upubliczni instrukcję negocjacyjną w sprawie Pieremyczki, […]
Konsolidacja sektora przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. – nie została […]
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania ministra właściwego do spraw energii w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji […]
W Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CYBER SECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami pod patronatem portalu […]
Administracja publiczna w latach 2008-2015 nie przygotowała warunków prawnych, by dostosować polską gospodarkę do wymogów pakietu […]
Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a […]
KOMENTARZ Justyna Piszczatowska, Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Mija dokładnie rok od 20 stopnia zasilania i przerw w dostawach prądu dla […]
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, powiadomili, że skierują do Prokuratury […]
(Polska Agencja Prasowa) Wiatraki będą mogły być stawiane w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji […]
KOMENTARZ Maciej Małecki Wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła mój wniosek aby […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Obowiązujący w latach 2013-2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Sejm zbliża się do końca prac nad ustawą ograniczającą budowę nowych turbin wiatorwych. Do […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome. Składa się […]
(Gazeta Wyborcza/CIRE) „Gazeta Wyborcza” dotarła do wstępnego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego sprzedaż spółki PKP Energetyka.
(CIRE) Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w tym roku ponad 200 kontroli planowych. Kilka z nich będzie dotyczyło sektora […]