Czy NIK znów zajmie się OZE?

17 stycznia 2019, 09:45 Alert

Najwyższa Izba Kontroli rozważa ponowną kontrolę dotyczącą energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. NIK będzie chciał się przyjrzeć barierom ograniczających rozwój OZE w naszym kraju.

fot. Pixabay

Prezes NIK spotkał się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, podczas spotkania rozmawiano między inny innymi o barierach, które ograniczają rozwój OZE w Polsce. Jak poinformowała Izba, po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez ekspertów PSEW prezes NIK rozważa przeprowadzenie kontroli doraźnej skoncentrowanej na funkcjonowaniu energetyki wiatrowej.

Jak wyjaśnia NIK, intencją Izby byłoby przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w prawie, które zabezpieczyłyby interesy państwa i obywateli, umożliwiając jednocześnie rozwój technologii wykorzystywanej z powodzeniem w wielu europejskich krajach. Przypominamy, że listopadzie ubiegłego roku NIK opublikował raport na temat rozwoju sektora OZE w Polsce, w którym ostrzega, że Polsce grozi niewywiązanie się z unijnego celu w zakresie udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej.

CIRE.pl