TAG: MPiT

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest racjonalna, niskoemisyjna, innowacyjna i konkurencyjna. Dziś Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez […]
W sprzedaży są wciąż urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia ws. kotłów na paliwa stałe – mówiła w czwartek minister […]
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, Minister przedsiębiorczości i technologii skierował do konsultacji projekt rozporządzenia […]
Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – wskazuje […]
Rekompensaty dla branż energochłonnych pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą – wskazuje Ministerstwo […]
Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wprowadzić poprawkę […]
Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii chce sięgnąć po energię słoneczną, która ma przyczynić się do obniżenia emisji CO2 i […]
Nowa Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę wspomniane działania, kreując politykę przemysłową i politykę konkurencji UE na nadchodzące […]
Chcemy przejść na model gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest niskoemisyjna, zasobooszczędna, innowacyjna i konkurencyjna. Zielona […]
Jak pokazują dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ubiegłym roku w Polsce powstało 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o […]
Rząd przyjął we wtorek tzw. pakiet prosumencki, zawarty w projekcie noweli ustawy o OZE autorstwa ME. Pakiet rozszerza status prosumenta na małe […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zapewniła, że dzisiaj Rada Ministrów zakończy prace nad […]
Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza – będzie uprawnionych do uzyskania […]
Polski rząd dostał nieoficjalną propozycję objęcia teki komisarza ds. energii w tworzącej się właśnie nowej Komisji Europejskiej – […]
Projekt poszerzający status prosumenta o małe i średnie firmy przyjął Stały Komitet Rady Ministrów – powiedziała w czwartek PAP […]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz skierowała list do uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej […]
Za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary; Inspekcja Handlowa zyska uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo […]
Nowe poziomy alarmowania o smogu, dzięki którym mielibyśmy być częściej ostrzegani przed dużym zanieczyszczeniem powietrza mogą się pojawić […]
Polska ma ambicje bycia globalnym liderem w sektorze baterii i akumulatorów – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga […]
Trwają prace nad projektem noweli ustawy o OZE, która pozwoli objąć systemem prosumenckim sektor MŚP i jednostek samorządu terytorialnego […]
-Ekopożyczki z pewnością zwiększą ilość gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej […]
Innowacyjne projekty z obszaru cyklu życia baterii, czyli np. produkcji, recyklingu lub ponownego wykorzystania ogniw i baterii, mają szansę na […]
Projekt ZONE, a więc platforma współpracy między rządem a samorządem w zakresie monitorowania źródeł niskiej emisji – powiedział […]
Rozporządzenie do ustawy o cenach prądu może zagrozić kontynuacji działalności przez spółki obrotu, szczególnie w przypadku tych mniejszych […]
Ze smogiem, z zanieczyszczeniami polskiego środowiska można walczyć tylko ponad podziałami resortowymi i partyjnymi – przekonywał w […]
78,3% ankietowanych przez CBOS na zlecenie MPiT opowiada się za odejściem od zmiany czasu. Chcą, aby przez cały rok obowiązywał czas letni. Na […]
Energetyka jest jednym z tych sektorów, który najsilniej potrzebuje innowacji – mówiła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz podczas […]
Polskie firmy m.in. z sektora odzysku pierwiastków ziem rzadkich są zainteresowane w dołączeniu do konsorcjum bateryjnego, tworzonego wspólnie z […]
Dzisiaj w Berlinie odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze z udziałem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz i […]
Program Energia Plus nabiera rumieńców. Propozycje zawierają między innymi prosumenckie instalacje OZE do 500 kW dla firm, ulgi w podatku od […]
Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy […]
Allegro przyłącza się do walki z tzw. kopciuchami, czyli piecami węglowymi niespełniającymi wymaganych prawem norm jakościowych – taki […]
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego został we wtorek opublikowany projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów […]
Od 11 lutego w życie wchodzą przepisy, które pozwolą uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i […]
Dzięki programowi Energia Plus w tym roku prosumenci uruchomią instalację równą wielkości bloku energetycznego o łącznej mocy 200 MW – […]
Program Energia Plus ma obniżyć ceny energii poprzez upowszechnienie – przy pomocy nowoczesnych technologii – modelu prosumenckiego, […]
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego na temat perspektyw, rozwoju i wyzwań […]
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada utworzenie w Brukseli centrum lobbyingowego polskich przedsiębiorców. Nowa inicjatywa […]
Głównym filarem programu „Energia plus” będzie energetyka prosumencka, rozproszona – mówiła w poniedziałek w Radiu Kraków […]
We wtorek rząd będzie rozmawiał o ograniczeniu wzrostu cen prądu – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga […]
W strukturze ceny MWh energii są elementy, których można się pozbyć, by nie doszło do podwyżki cen – poinformowała w poniedziałek […]
Chodzi nam o to, by przeciętny Polak nie odczuł wzrostu ceny prądu – powiedziała w piątek minister przedsiębiorczości i technologii […]
Jeszcze w tym roku rząd ma zająć się „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” – poinformowała […]
Projekt zgazowania węgla na potrzeby produkcji chemicznej amoniaku i metanolu, rozważany przez Grupę Azoty i Tauron, jest kosztowny; może być […]
Podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach, minister Przedsiębiorczości oraz Technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister środowiska Henryk […]