MPiT: Unia Europejska powinna być liderem produkcji baterii

26 lipca 2019, 10:45 Alert

Nowa Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę wspomniane działania, kreując politykę przemysłową i politykę konkurencji UE na nadchodzące lata. Jednym z projektów, w których Unia może stać się światowym liderem, jest rozwój i produkcja baterii. 

fot. Pixabay

– Polska intensywnie zabiega o stworzenie optymalnych warunków na rzecz rozwoju przemysłu w Europie. Wzmocniliśmy w tej sprawie dialog w formacie Trójkąta Weimarskiego. Konieczne są projekty, takie jak inicjatywa European Battery Allience, dzięki którym Unia Europejska będzie w stanie zmierzyć się z silną konkurencją na arenie międzynarodowej, przede wszystkim ze strony takich globalnych graczy jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Będzie również potrafiła skutecznie stawić czoła brexitowi czy też wyzwaniom klimatycznym – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Przez Europę przetacza się właśnie gorąca dyskusja, której finalnym efektem będzie przygotowanie nowej strategii KE nt. polityki przemysłowej. Unijna agenda w tym zakresie ma być tworzona jesienią. Na początku 2019 r. swoje stanowisko w tej sprawie opublikowały Francja i Niemcy. Kolejnym krajem była Polska.

Polski rząd opowiada się za nowym schematem pomocy publicznej. Chodzi o szersze wykorzystanie instrumentu IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Ma on  wspierać europejski przemysł w konkretnym obszarze, w którym wyraźnie pozostaje  w tyle w porównaniu z przemysłem globalnym. IPCEI to jeden z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wspiera European Battery Alliance (EBA).

Celem EBA jest połączenie wysiłków europejskich państw oraz firm na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu we wszystkich obszarach  łańcucha wartości związanego z produkcją baterii (surowce, materiały, ogniwa, baterie, recykling). Szacuje się, że wartość tego rynku w Europie w 2025 r. osiągnie min. 250 mld euro. Polska uczestniczy w tej inicjatywie Komisji Europejskiej dzięki staraniom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Jadwiga Emilewicz współpracuje w tym obszarze m.in. ze swoimi odpowiednikami w Niemczech, ministrem gospodarki i energii Peterem Altmaierem, oraz Francji, ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em.

– Strona polska po formalnym naborze zgłosiła cztery przedsiębiorstwa, które mogłyby uczestniczyć w tym projekcie. Rozmowy w tej sprawie cały czas trwają i znajdują się na zaawansowanym etapie – informuje Jadwiga Emilewicz.

Celem MPiT jest wpisanie się polskich przedsiębiorców w pełen łańcuch wartości cyklu życia baterii, zgodnie z ideą ekonomii obiegu zamkniętego. – Naszą przewagą konkurencyjną we wspomnianym łańcuchu jest recykling – zaznacza szefowa MPiT. Według niej Polska posiada istotny potencjał B+R w obszarze komponentów ogniw, technologii opracowania ogniw elektrycznych i recyklingu baterii i jest gotowa do podjęcia ścisłej współpracy z europejskimi partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Na niedawno zakończonym Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu (3-5 lipca br.) z inicjatywy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz doszło do spotkania z udziałem ministrów: Petera Altmaiera oraz Bruno Le Maire’a. Jego efektem było przedstawienie i podpisanie wspólnego stanowiska Francji, Niemiec i Polski w sprawie polityki konkurencji Unii Europejskiej. Ministrowie zachęcają w nim nową Komisję Europejską do modernizacji przepisów dot. zasad koncentracji czy też do wzmocnienia współpracy w obszarze joint ventures. W tym kontekście podtrzymali również chęć współpracy w ramach inicjatywy European Battery Alliance.

Już wcześniej, w marcu br., podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Berlinie, we wspólnej deklaracji ministrowie Emilewicz i Altmaier wezwali UE do przyjęcia ambitnej, długoterminowej strategii przemysłowej, dostosowanej do wyzwań globalnej konkurencji. Taka strategia – uwzględniająca wyzwania rewolucji cyfrowej zmieniającej zasady pracy i produkcji – powinna być priorytetem nowej Komisji Europejskiej.

Lista pięciu priorytetów: 

·        Inwestycje w innowacje i umiejętności kluczowe
·        Opracowanie wspólnych celów strategicznych polityki przemysłowej
·        Wsparcie dla kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym
·        Usprawnienie otoczenia regulacyjnego biznesu na poziomie krajowym i unijnym
·        Obrona ambitnej polityki handlowej UE

Wspomniane priorytety  muszą być realizowane z uwzględnieniem realiów budżetowych oraz globalnej konkurencji. Podkreślono też konieczność wsparcia rozwoju europejskich technologii w kluczowych sektorach przyszłości.

MPiT