TAG: Unia Europejska
Pandemia koronawirusa to bez wątpienia największy kryzys od co najmniej jednego pokolenia. Zamarł przemysł, a wraz z nim prawie każda gałąź […]
Działania na rzecz klimatu i środowiska są najważniejszymi tematami, którymi powinna się zająć niemiecka prezydencja w Unii Europejskiej […]
Z gospodarczej kwarantanny po koronawirusie będziemy wychodzić latami, a to znaczy, że Unia Europejska musi zmienić swoje priorytety. Jeśli […]
Po epidemii koronawirusa jest niemal pewne, że będziemy zmagać się z recesją gospodarczą. Jaką rolą w takich warunkach odegra Europejski […]
W pierwszym wydaniu podcastu Rytm Energetyki redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik stara się odpowiedzieć na pytanie co było […]
Według Bloomberg BNEF rozwój zielonego wodoru mógłby pozwolić na redukcję globalnej emisji gazów cieplarnianych o 34 procent, jeżeli ta […]
Epidemia koronawirusa choć nieco odracza w czasie zasadnicze decyzje dotyczące polskiej energetyki, to jednak nie likwiduje problemów związanych […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
Jeśli Polska zgodzi się na neutralność klimatyczną, może zostać głównym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition […]
W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się spotkanie w Warszawie „Sprawozdanie krajowe – Polska 2020” w którym uczestniczył przedstawiciel Komisji […]
Gaz-System podpisał dwie umowy dotyczące budowy Gazociągu Polska–Litwa po polskiej stronie. Rurociąg ma być gotowy do końca 2021 roku.
W ostatnich dniach znacząco potaniały uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Ma to pośredni związek z […]
Komisja Europejska rozpoczęła 13 marca zbieranie propozycji projektów, które mogłyby uzyskać dofinansowanie z Narzędzia „Łącząc […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadzą konsultacje publiczne dotyczące wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Idą ciężkie czasy. Koronawirus sparaliżował gospodarki, czego skutki mogą być odczuwalne już teraz. Rządy szukają impulsu, który […]