TAG: Unia Europejska
Z kwoty 7,5 mld euro funduszy kierowanych na Just Transition Found (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) do Polski trafić ma 2 mld euro – […]
Według danych Eurostatu w 2018 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej osiągnął […]
22 stycznia pod obrady komisji ITRE trafi wniosek w sprawie finansowania przedsięwzięć gazowych przez Unię Europejską. – Zieloni chcą […]
Unijni ministrowie spraw zagranicznych dali w poniedziałek zielone światło na przygotowanie sankcji w związku z tureckimi wierceniami wokół […]
Zmiana klimatu to zagrożenie egzystencjalne dla całej ludzkości, UE musi więc nakłaniać państwa trzecie do zwiększania wraz z nią wysiłków […]
Według badania przeprowadzonego przez konsultantów branżowych Artelys, Europa nie potrzebuje nowej infrastruktury gazowej do zabezpieczenia  […]
Europejski Zielony Ład Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen ma w ciągu 30 lat zmienić Europę w pierwszy kontynent wolny od emisji […]
Polska i Niemcy będą największymi beneficjentami nowego unijnego mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości 100 miliardów euro, który ma […]
Komisja Europejska opowiedziała się przeciwko odstąpieniu Nord Stream 2 od wdrożenia unijnych regulacji antymonopolowych ze zrewidowanej dyrektywy gazowej.
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To instrument, który ma przybliżyć Unię […]
Komisja Europejska zaproponowała, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej uwzględniał 7,5 mld euro nowych środków. Tymczasem […]
Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadził kolejne badania, których celem było określenie poziomu zaangażowania obywateli UE w sprawy klimatu […]
Stowarzyszenia energetyczne z Europy Środkowej apelują o solidny Fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej ze znacznymi zasobami, […]
Polska Grupa Energetyczna podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł mającą wesprzeć projekt […]
Polska strategia energetyczna zakłada, że w 2040 roku około 60 procent energii będzie pochodzić z węgla. Polacy chcą pogodzić te założenia […]