Autor: Adam Maksymowicz
O tym, że źle się dzieje w polskim górnictwie węglowym świadczy zbiorowy wypadek śmiertelny, jaki natąpił tuż po północy 20 kwietnia w […]
Cicho i bez komentarzy krajowe media podały informację, że pierwszego marca 2022 roku Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę w sprawie przyjęcia […]
Adam Maksymowicz pisze o projekcie geotermalnym United Downs w Kornwalii. – Jest o tyle interesujący, że w pewnym sensie naśladuje on […]
– Polski kontrakt z USA na budowę elektrowni jądrowej przesądza też o składowaniu pochodzących z niej odpadów radioaktywnych. Stany […]
Z informacji o porozumieniu strony rządowej z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno–Strajkowym, które zostało zawarte w piątek 25 […]
Spór rządu ze związkami zawodowymi o przyszłość kopalń węgla kamiennego i brunatnego coraz bardziej przypomina podobne wydarzenia jakie 35 […]
Wszystko na to wskazuje, że w sporze między rządem a związkami zawodowymi o likwidację nierentownego na Górnym Śląsku wydobycia węgla […]
Popularne jest twierdzenie, że Polska nie posiada polityki surowcowej i  energetycznej, Nie jest to prawda, bo być może chodzi o to, że nie […]
To, że górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku jest przestarzałe, o niskiej wydajności i wysokich kosztach wydobycia jest […]
Na stronach internetowych Uniwersytetu Michigan w USA (SciensBlog.com – siódmego lipca 2020 roku) ukazała się informacja trzech chińskich […]
29 maja 2020 roku nastąpił wyciek ropy naftowej ze zbiornika elektrowni w Norylsku. Świat został zaalarmowany o zmianach klimatycznych […]
Samorządy brytyjskie z powodzeniem wydają zgody na nowe kopalnie odkrywkowe węgla kamiennego pomimo polityki krajowej zmierzającej do porzucenia […]
Przedstawiciele rządu reprezentujący właściciela kopalń, po negocjacjach, zgadzają się na kolejny już wzrost wynagrodzeń w tym sektorze […]
– Związkom zawodowym chodzi o to, aby dotrwać do emerytury na jak najkorzystniejszych warunkach. Za resztę odpowiada właściciel, czyli […]
Czeskie władze samorządowe i państwowe żądają zaniechania dalszego wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Twierdzą, że kopalnia […]