DGP: Jest wzór wniosku o rekompensaty dla firm energochłonnych

26 sierpnia 2019, 08:30 Alert

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, Minister przedsiębiorczości i technologii skierował do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o przyznanie rekompensat i zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. Wzór wniosku w sprawie przyznania rekompensat za podwyżki cen energii dla przedsiębiorców energochłonnych zawarty jest w załączniku do tego rozporządzenia.

fot. Pixabay

Wnioski o rekompensaty

Jak czytamy w gazecie, rekompensaty mają być wypłacane na podstawie decyzji prezesa URE w której określona zostanie kwota podlegającą zwrotowi. Będą one zwracane będą na rachunek banku w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja prezesa URE stanie się prawomocna. Ubiegające się o rekompensatę firmy muszą w wniosku wpisać m.in. swój numer NIP, adres siedziby, formę prawną, wielkość, jak również wskazać wnioskowaną wysokość rekompensaty i numer rachunku bankowego – precyzuje dziennik.

Dziennik Gazeta Prawna

Stępiński: Rząd pomoże przemysłowi z cenami energii, ale nie całemu