TAG: URE
Na konferencji EuroPOWER & OZE Power prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin opowiedział o zmianach zachodzących obecnie na rynku energii.
Prezes URE zatwierdził taryfę magazynowania paliwa gazowego Gas Storage Poland. Średnie opłaty za magazynowanie będą niższe o ok. 1,2 procent.
Ósmego maja 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady kalkulacji taryf dla sektora ciepłowniczego. – Zgodnie z ustawą o prawie […]
Z najnowszego raportu URE wynika, że wytwarzanie energii z OZE w małych instalacjach w Polsce systematycznie wzrasta.
W dniu 17 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa […]
186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 99 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym na […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według […]
Prezes URE rozesłał do przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących […]
Grzegorz Mikos, radca prawny, ekspert w zakresie regulacji w energetyce, członek stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyc pisze o tym, że obecne […]
URE przygotował i publikuje formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia. Może on objąć […]
Efektywność energetyczna, energetyka odnawialna oraz skuteczna pomoc publiczna, minimalizująca poziom ubóstwa energetycznego to filary […]
W pierwszym kwartale 2020 roku rząd ma przyjąc Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – […]
W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia […]
17 stycznia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej […]
1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu i nakładającej na przedsiębiorców sprzedających […]