TAG: URE
Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).
Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej […]
– Firma kończy działalność na rynku gazu i energii. Jednak dostawy tych mediów do odbiorców będą odbywać się bez zakłóceń podaje w […]
Rok 2020 to już trzeci rok z rzędu kiedy stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie. Opłata ta została wprowadzona nowelizacją ustawy o […]
Według Ministerstwa Aktywów Państwowych nie ma ryzyka wystąpienia niedoboru środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, […]
25 i 26 listopada odbywają się pierwsze w tym roku aukcje OZE. W sumie na ten rok zaplanowanych jest 12 aukcji. Ich pierwszy etap dotyczy […]
Musimy wyjaśnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa energetyczne zawierają kontrakty i skąd takie, a nie inne założenia do wniosków taryfowych […]
Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie przekonywało prezesów spółek energetycznych do szukania oszczędności i sposobu na to, aby nie […]
– Mamy jedne z najniższych cen energii w Europie. Wskutek polityki klimatycznej trzeba dodawać do tych cen także koszty uprawnień do emisji […]
Spółki domagają się we wnioskach do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgody na podniesienie taryf o co najmniej 20 do nawet 40 procent – […]
W październiku br. Regulator wezwał cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii (tzw. sprzedawców z urzędu) do przedłożenia […]
Państwowe spółki energetyczne postulują podwyżki cen energii od kilkunastu do 40 proc., wynika ze wstępnej analizy wniosków, które PGE, […]
Gospodarstwa domowe mają nie odczuć zapowiadanych podwyżek cen energii, a przedsiębiorcy zapłacić stawki rynkowe. Okazuje się jednak, że […]
Ministerstwo Energii przekazało w czwartek do konsultacji projekt planu działania, którego celem jest realizacja obowiązku udostępniania […]
Panel o przyszłości polskiej energetyki na konferencji EUROPOWER 2019 pod patronatem BiznesAlert.pl był okazją do omówienia osiągnięć sektora […]