TAG: URE
Grzegorz Mikos, radca prawny, ekspert w zakresie regulacji w energetyce, członek stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyc pisze o tym, że obecne […]
URE przygotował i publikuje formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia. Może on objąć […]
Efektywność energetyczna, energetyka odnawialna oraz skuteczna pomoc publiczna, minimalizująca poziom ubóstwa energetycznego to filary […]
W pierwszym kwartale 2020 roku rząd ma przyjąc Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – […]
W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia […]
17 stycznia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej […]
1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu i nakładającej na przedsiębiorców sprzedających […]
Rząd pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł […]
Niemalże rok temu byliśmy świadkami błyskawicznej operacji legislacyjnej, która miała zatrzymać wzrost cen energii na rok 2019 – rok […]
Prawie 20,6 miliarda złotych zakontraktowanych na zakup energii z OZE – Prezes URE podsumowuje wyniki wszystkich tegorocznych aukcji.
19 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP GAZ-SYSTEM […]
Urząd Regulacji Energetyki prawdopodobnie zaakceptowałby wnioski taryfowe pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, gdyby – tak jak w […]
Urząd Regulacji zdecydował o przyszłorocznych cenach energii. Podwyżki czekają klientów Tauron Sprzedaż. Natomiast sprzedawcy energii z Grup […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora gazowego: PGNiG […]
Rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej […]