URE rozpisał termin aukcji dla jednostek kogeneracyjnych

28 kwietnia 2021, 11:30 Alert

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 22 a 24 czerwca. W aukcji zostanie zaoferowanych 18 TWh energii elektrycznej, czyli całość energii przewidziana w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska do sprzedaży w 2021 roku. Wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad dwa miliardy złotych.

Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja
Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja

Aukcje

Aukcja jest przeznaczona dla nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50, które uzyskały decyzje o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Sesja aukcji ACHP/1/2021 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 22 czerwca o godzinie 8.15, a zamknięcie 24 czerwca o godzinie 16.15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez ministra energii w listopadzie 2019 roku aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 procent wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 procent ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.Informacje o wynikach aukcji prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Nowy system wsparcia

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 procent wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach:

  • premii gwarantowanej indywidualnej;
  • premii gwarantowanej;
  • aukcji;
  • naboru.

Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. W 2020 roku prezes URE przeprowadził dwie aukcje na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji. Wartość wsparcia przydzielonego w wyniku rozstrzygnięcia obu aukcji wyniosła 134 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki