TAG: Kogeneracja

Energa Kogeneracja – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową (KRS) o mocy […]
Tauron poinformował na konferencji wynikowej, że pomimo rewizji strategii energetycznej nie porzuci póki co gazu, bo używa go do wytwarzania […]
Urząd Regulacji Energetyki ogłasza drugą aukcję kogeneracyjną w tym roku. Będą jeszcze dwie kolejne.
Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że pierwsza sesja naboru na indywidualną premię kogeneracyjną w 2022 roku nie została […]
Prezes URE ogłosił wyniki pierwszej w 2022 roku aukcji kogeneracyjnej. Wygrało ją czterech wytwórców – Energa Kogeneracja, Miejskie […]
Tauron poinformował, że sprzedał 3 TWh energii z linii EKO na potrzeby biznesu w 2022 roku. Oznacza to dwukrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należąca do PGE Energia Ciepła, angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power). Sesja […]
Prezes URE ogłasza kolejny nabór na premię kogeneracyjną. Wartość premii w marcowym naborze może wynieść ponad 11 mld zł. Premią może […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podkreśla, że zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD) nie mogą skutkować kolejnym […]
W Elektrociepłowni Kalisz, wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z Grupy Orlen, rozpoczęła się realizacja budowy kotłowni […]
Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi […]
Tauron uruchomił instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym z procesu odmetanowania wyrobisk w Zakładzie Górniczym Brzeszcze w […]
Przyszłość przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w kontekście troski o […]
W kontekście realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej na 2030 i 2050 rok najczęściej mówi się o konieczności transformacji polskiej […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że między 20 a 22 września 2021 roku odbędzie się kolejna aukcja na premię kogeneracyjną na […]
Aukcja, która odbyła się między 22 a 24 czerwca 2021 roku, była przeznaczona nowym i znacznie zmodernizowanym jednostkom kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
Enea buduje nowe źródło kogeneracyjne w MEC Piła, które przyczyni się do ograniczenia emisji i smogu. Na teren inwestycji został dostarczony […]
PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu otrzymała pozwolenie na budowę nowych jednostek wytwórczych. – Inwestycja pozwoli […]
Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 22 […]
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) rozmawiało z prezesem PGE Energia Ciepła Przemysławem Kołodziejakiem o branży […]
Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały ubiegłoroczny nabór na premię […]
Rosną oczekiwania wobec firm działających na terenie Unii Europejskiej w zakresie walki ze zmianami klimatu, a tym samym wobec informacji o […]
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opublikowało wywiad z prezesem zarządu PGNiG Termika i wiceprezesem PTEZ Pawłem […]
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) uważa, że w kontekście możliwości osiągnięcia unijnych celów redukcji emisji i […]
Budowa bloku kogeneracyjno–gazowego na warszawskim Żeraniu może się opóźnić. Wykonawca chce zakończyć prace i oddać instalację do użytku […]
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 roku w Polsce zebrano 12,8 mln ton odpadów komunalnych, z czego 10,8 mln ton (84,5 […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji powstanie 21 MW mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych […]
Do 18 grudnia 2020 roku trwają publiczne konsultacje jednego z kluczowych dla polskiej transformacji aktów delegowanych Komisji Europejskiej w […]
Eksperci Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) badają perspektywy rozwoju sektora elektroenergetycznego w obliczu pandemii […]
Samorządy dysponujące własnymi komunalnymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi stoją przed dwoma znaczącymi wyzwaniami: walką ze smogiem w […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) w czwartym kwartale każdego roku prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię […]
W PGE Energia Ciepła poinformowała, że w Elektrociepłowni Gdańskiej trwa budowa nowej kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w grudniu odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP).
Przyszłość bloków gazowych stoi pod znakiem wodoru. To paliwo może za kilkanaście lat zastąpić gaz w naszych ciepłowniach i elektrowniach […]
W pierwszym kwartale 2021 roku ma zostać przedstawiona strategia transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce – zapowiedział w […]
30 września odbyły się warsztaty pt. „Gwarancje pochodzenia jako element polityki środowiskowej UE. Wyzwania na rynku krajowym i […]
Prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny broni zmian w Kopalni Brzeszcze przed krytyką. – Życzyłbym wszystkim zakładom górniczym, aby […]
– Należy dopuścić pewne źródła odnawialne, które muszą pracować, na przykład odpady, które są wytwarzane w dużych miastach – […]
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na […]
Prywatna grupa energetyczna Polenergia, której głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk, oraz Siemens Energy i Siemens Gas and Power GmbH […]
Tauron zakończył uciepłownienie Elektrowni Łagisza. Ostatnim etapem inwestycji było przekazanie do eksploatacji nowej kotłowni […]
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) doszły do porozumienia. Obie firmy będą kontynuować […]
– Planujemy w ciągu najbliższych dziesięciu lat zastąpić w ciepłownictwie jednostki węglowe gazowymi. Plan inwestycji zaprezentujemy […]
26 maja weszło w życie rozporządzenie ministra klimatu z piątego maja 2020 roku zmieniające maksymalną ilości i wartość energii elektrycznej […]