TAG: Aukcje
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 roku cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł […]
Giełda EEX, która prowadzi platformę aukcyjną uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA), ogłosiła w czwartek harmonogram aukcji na przyszły rok.
– Wierzę, że uda się zrealizować bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra, mimo decyzji EBI o odejściu od wspierania paliw kopalnych, w tym […]
Aukcja główna na rok dostaw 2024 rozpocznie się 6 grudnia 2019 roku. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały  szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021.
Prezes URE ogłosił pierwsze – w roku 2019 – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Pięć aukcji zaplanowano na ostatni […]
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w aukcji […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypomniały o rozpoczynającej się 30 sierpnia 2019 r. certyfikacji do aukcji głównej na 2024 rok dostaw […]
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Strona polska oczekuje, że Gazprom weźmie udział w aukcjach przepustowości Gazociągu Jamalskiego, ale liczy się z niespodziewanymi zwrotami akcji.
Akceptacja lokalnych społeczności, nowe akty prawne i usunięcie legislacyjnych barier – to są niezbędne warunki do przyspieszenia rozwoju […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły terminy aukcji głównej na rok dostaw 2024 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021.
Ministerstwo Energii przeprowadziło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie […]