TAG: Aukcje
Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 22 […]
Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych […]
Najważniejszym czynnikiem osiągnięcia poziomu 40 euro/EUA była pierwsza w 2021 roku polska aukcja uprawnień EUA (prawa do emisji CO2), która […]
Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia w trybie obiegowym rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z […]
Największa tegoroczna aukcja OZE odbyła się 26 listopada i była poświęcona nowym instalacjom o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w grudniu odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP).
– Już w kolejnym roku może pojawić się luka inwestycyjna w energetyce wiatrowej wywołana wciąż obowiązującą ustawą odległościową […]
Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje się do tegorocznych aukcji OZE. Środki na aktualizację platformy aukcyjnej są zabezpieczone. Nie powinno […]
Wtorkowa aukcja uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) na EEX została anulowana – poinformowała giełda.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły terminy aukcji głównej na 2025 rok dostaw oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały 2022 roku dostaw.
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 roku cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł […]
Giełda EEX, która prowadzi platformę aukcyjną uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA), ogłosiła w czwartek harmonogram aukcji na przyszły rok.
– Wierzę, że uda się zrealizować bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra, mimo decyzji EBI o odejściu od wspierania paliw kopalnych, w tym […]
Aukcja główna na rok dostaw 2024 rozpocznie się 6 grudnia 2019 roku. Harmonogram zamieszczony poniżej prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i […]