URE zorganizuje kolejną aukcję na premię kogeneracyjną

9 listopada 2020, 17:30 Alert

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w grudniu odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP).

Druga aukcja w 2020 roku

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 10 a 14 grudnia – czytamy na stronie URE.

Urząd podał, że tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

URE podało, że otwarcie nastąpi 10 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie 14 grudnia o godzinie 16:15. Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 procent wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 procent ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

URE przygotował wytyczne dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy ciepła