Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie przyszłorocznych aukcji OZE

21 grudnia 2020, 15:45 Alert

Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia w trybie obiegowym rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku – informuje CIRE.PL.

fot. Pixabay

Energia elektryczna

Z ostatniej, datowanej na ósmego grudnia wersji oceny skutków rozporządzenia wynika, że łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 roku wyniesie w piętnastoletnim okresie wsparcia prawie 69,6 TWh w tym 69,1 TWh dla nowych instalacji oraz 0,5 TWh na rzecz instalacji istniejących.

CIRE.PL podaje, że łączna maksymalna wartość tych wolumenów wyniesie 24,613 mld zł, w tym 24,278 dla do nowych instalacji oraz 335 mln zł w odniesieniu do instalacji istniejących.

Według szacunków rządu dzięki aukcji w 2021 roku powstaną instalacje OZE o łącznej mocy 2,57 GW. Z czego najwięcej to źródła słoneczne – 1,8 GW (1 GW o mocy nie większej niż 1 MW i 0,8 GW o mocy powyżej 1 GW). Przyszłoroczne aukcje mają umożliwić również budowę ok. 0,6 GW w lądowych elektrowniach wiatrowych oraz 0,1 GW w dedykowanych instalacjach spalania biomasy o mocy powyżej 1 MW.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że dzięki aukcji w 2021 roku powstać mogą też elektrownie wodne o mocy 25 MW, z czego 20 MW o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW. Przewiduje się też 20 MW w instalacjach o mocy większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy oraz 5 MW w instalacjach o mocy do 1 MW wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz z oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzenia aukcji zgodnie z wolumenami określonymi w rozporządzeniu może powstać też 5 MW w hybrydowych instalacjach OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 15 MW w instalacjach o mocy wyższej niż 1 MW.

CIRE.PL

URE podsumował aukcje OZE. Fotowoltaika zyskuje kosztem wiatru