Projekt rozporządzenia o cenie referencyjnej OZE trafił do konsultacji

26 lutego 2021, 16:00 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 roku oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 roku.

Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Do uzgodnień i konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 roku. Ma ono określić maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2021 roku energia elektryczna ze źródeł odnawialnych może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji , co ma umożliwić rozstrzygnięcie aukcji w 2021 roku.

Propozycje cen

Projekt rozporządzenia określa cenę referencyjną łącznie 33 technologii o różnej mocy. W projekcie jest m.in. propozycja, by cena referencyjna instalacji wiatrowej na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW wyniosła 320 zł/MWh a w przypadku farm wiatrowych o mocy powyżej 1 MW – 230 zł/MWh, instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW – 340 zł/MWh, a większej niż 1 MW – 320 zł/MWh.

Uzasadnienie

– Wprowadzenie ceny referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość ceny referencyjnej jest to maksymalny poziom ceny, ustalony jako „rozsądny”, który jest zgodny z przewidywanymi kosztami budowy i eksploatacji instalacji OZE. Powyższe ma na celu uniemożliwienie złożenia przez inwestorów wiążących ofert, które są istotnie zawyżone, co skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami tych podmiotów, z drugiej zaś nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Efekty

Zgodnie z rozporządzeniem o maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku szacowana moc nowych instalacji to:

 • energia z wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 600 MW,
 • energia z promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 800 MW,
 • energia z promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 1000 MW,
 • hydroenergia (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • hydroenergia (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
 • biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 5 MW,
 • biomasa w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW,
 • hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
 • hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż
  1 MW) – 15 MW.

Bartłomiej Sawicki 

Jest nowy projekt rozporządzenia o aukcjach OZE w 2021 roku