Autor: Grzegorz Wiśniewski
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas expose powołanie pełnomocnika rządu ds. OZE. Ocena tego ruchu zależy od umocowania i zakresu […]
Najważniejsze zmiany w strukturze ministerstw wchodzących w skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego koncentrują się wokół […]
Dyskusja o strategii energetycznej nie prowadzi do konkretnych propozycji działań, takich na „tu i teraz”, aby dojść do gospodarczo […]
– Inne kraje zainwestowały spore sumy w źródła o niskich kosztach eksploatacyjnych, a Polska przez długi czas robiła na odwrót. W tej […]
– Program rządowy „Mój prąd” po trzech latach od wprowadzenia szkodliwej dla branży noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach […]
Ostatni raport IEO wykazał, że fotowoltaika jest w zasadzie jedyną branżą w OZE i w całej elektroenergetyce, która dynamicznie się rozwija i […]
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA) opublikował właśnie sprawozdanie pokontrolne  pt. „Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii […]
Mija rok od początku skokowego wzrostu cen energii elektrycznej. Nikt nie dokonał solidnej diagnozy problemu. Energetycy beztrosko lub cynicznie […]
Dyskusja o cenach energii i wiązanie ich z cenami uprawnień do emisji CO2 odwróciły uwagę od wzrostu i roli kosztów dystrybucji w opłatach za […]
Rozwój OZE w Polsce związany jest nierozerwalnie z członkostwem w UE, ale i obecność w UE bez OZE miałaby też ograniczony sens i przynajmniej […]
Zbliża się okres rozliczenia krajów członkowskich UE z realizacji obowiązków  dyrektywy 28/2009/WE liczonych minimalnymi wymaganymi […]
Niemal dokładnie w  4 lata od uchwalania ustawy o OZE (22 lutego 2015 r.) pojawiły się jednocześnie dwie naprawdę pozytywne inicjatywy […]
Specjaliści od zarządzania i komunikacji w sprawach ważnych, trudnych i kontrowersyjnych radzą odczekanie z reakcją. Taka strategia będzie […]
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, ostrzega na łamach BiznesAlert.pl, że niespełnienie celu OZE w Polsce i kilku […]
Zdaniem prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej chaotyczne i nieprzemyślane interwencje w rynek OZE zagrażają branży. Najnowsza, czyli planowana […]