TAG: URE
Urząd Regulacji zdecydował o przyszłorocznych cenach energii. Podwyżki czekają klientów Tauron Sprzedaż. Natomiast sprzedawcy energii z Grup […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora gazowego: PGNiG […]
Rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej […]
W 2020 r. ceny prądu dla gospodarstw domowych nie wzrosną więcej niż o 10 proc. – powiedziała we wtorek na konferencji minister rozwoju […]
Rząd poczeka na decyzje URE ws. taryf na energię elektryczną i zaproponuje takie mechanizmy, żeby ceny dla indywidualnych odbiorców nie wzrosły […]
Do wtorku 17 grudnia Urząd Regulacji Energetyki powinien wydać decyzję w sprawie taryf za energię elektryczną na 2020 rok. To umożliwi […]
Zarząd PGE poinformował, że ostatecznie w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, zakontraktowane zostało łącznie 5 070 MW obowiązku […]
Jest raczej niemożliwe, by cena energii dla firm wzrosła w przyszłym roku o 30 – 40 proc. – mówiła we wtorek minister rozwoju […]
W październiku odnotowano na rynku energii elektrycznej 4 615 zmian sprzedawcy. Nie jest to imponujący wynik, ale i tak zadecydowanie lepszy niż […]
Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 17 grudnia rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną. Formularze ofert są już dostępne […]
Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).
Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej […]
– Firma kończy działalność na rynku gazu i energii. Jednak dostawy tych mediów do odbiorców będą odbywać się bez zakłóceń podaje w […]
Rok 2020 to już trzeci rok z rzędu kiedy stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie. Opłata ta została wprowadzona nowelizacją ustawy o […]
Według Ministerstwa Aktywów Państwowych nie ma ryzyka wystąpienia niedoboru środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, […]