URE zatwierdził taryfę magazynowania gazu

15 maja 2020, 17:15 Alert
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie PGNiG energetyka gaz
fot. PGNIG

Prezes URE zatwierdził taryfę magazynowania paliwa gazowego Gas Storage Poland. Średnie opłaty za magazynowanie będą niższe o ok. 1,2 procent.

Nowe taryfy

Taryfa za usługi magazynowania paliwa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage Poland (GSP) została zatwierdzona 15 maja 2020 roku i będzie obowiązywała od dnia wprowadzenia do stosowania przez przedsiębiorstwo do 31 marca 2021 roku. Na obecny rok magazynowy GSP zaoferowała łącznie 172 238 pakiety na zasadach usług długoterminowych, tj. o 3,3 procent więcej niż w poprzednim roku magazynowym. Średnie opłaty za usługi magazynowania uległy obniżeniu o ok. 1,2 procent. Jednocześnie średnie opłaty za usługi magazynowania:

  • dla usług długoterminowych na zasadach ciągłych w formie pakietów są niższe o ok. 2,5 procent;
  • dla usług długoterminowych na zasadach przerywanych w formie pakietów są wyższe o ok. 2,2 procent;

Zmiana relacji poziomu opłat za usługi świadczone na warunkach ciągłych i przerywanych (oraz jej kierunek) jest pierwszym etapem dostosowania wyceny usług magazynowania paliwa gazowego do regulacji nakazującej uwzględnienie w wycenie usług przerywanych prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy.

W wyniku rozbudowy systemu przesyłowego, do którego przyłączony jest PMG Wierzchowice, zwiększone zostały zdolności magazynowe tej instalacji. Aktualna pojemność czynna instalacji magazynowych gazu wysokometanowego wynosi 3175 mln m3.

Usługi przewidziane w aktualnej taryfie nie uległy zmianie w stosunku do Taryfy 1/2019 GSP. Taryfa przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

Urząd Regulacji Energetyki/BiznesAlert.pl

Eksport Gazpromu w pierwszym kwartale roku spadł prawie o 20 procent